Pyetje: A lejohet që imami të tërheqë vëmendjen e namaz-falësve për fikjen e celularëve përpara namazit?

Përgjigje: Tani kjo gjë është bërë e pamundur. Celularët janë bërë të domosdoshëm për njerëzit dhe ata harrojnë.

Por, nëse diçka e pabukur vërehet nga ndokush, atëherë i bëhet vërejtje rreth saj; psh nëse e ka zërin e celularit të lartë, apo ka ndonjë tingull të palejuar siç bëjnë disa; ata vendosin muzikë në to dhe vendosin tinguj të qortueshëm.

Në këtë rast personat duhen qortuar, sqaruar dhe ata duhet të ulin zërin e celularit. Po!

Salih el Feuzan