Pyetje: A duhet të japim zekat për veturat tona personale?!

Pergjigje: Nuk duhet të jepet zekat për veturat tuaja personale! Përveç stolive të arit dhe argjendit!
Çdo gjë tjetër të cilën njeriu e përdor për veten dhe familjen e tij, nuk është i obliguar që të jap zeqat për ato, qoftë ajo; Veturë, deve, traktorë,etj.

Ndërsa, Muhamedi, – sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem!- , ka thënë : “Muslimani nuk e ka obligim që të japë zeqat për robin dhe kalin e tij”.

Muhamed bin Salih El-Uthejmin, -Allahu e mëshiroftë!-.

Përktheu dhe përshtati nga arabishtja: Suad Shabani