Pyetje:-Nëse gjatë ‪agjërimit‬ te vijn te vjella, a e prish agjërimin dhe a duhet të që përsëritet agjërimi i kësaj dite ?

Përgjigje:-Nëse vjellja është pa qëllim, atëherë agjërimi nuk prishet (pa marrë parasyshë ‪‎sasia‬ e vjelljes), ndërsa nëse vjellja është me qëllim (me futjen e gishtave), atëherë agjërimi i tij prishet dhe duhet të përsëritet , pejgamberi‬ –salallahu alejhi ve seleme!- ka thënë:

“Kush vjell (pa qëllim), nuk duhet që ta bëjë kaza , ndërsa kush vjell me qëllim duhet që ta bëjë kaza”

Shejh AbdulAziz bin ‪‎Baz‬ –Allahu e mëshiroftë!