Pyetja:

Disa femra përdorin barëra për ndalimin e menstruacioneve, me qëllim që ta agjërojnë muajin e Ramazanit të gjithë. A lejohet një gjë e tillë?

Përgjigja:

Mjekët tani janë prezent, nëse thonë se një gjë e tillë nuk e dëmton shëndetin, nuk ka problem të përdoren, për shkak që të agjërohet Ramazani pa e ndërprerje.

Marrë nga Libri: “Fetva të fikhut rreth çështjeve mjekësore të Ramazanit” nga dijetari i mirënjohur Shejh Salih Fevzan (Allahu e ruajt!)

Përktheu: Rashid Zulfiu

17.10.2006