Pyetja:

Gruaja që me arsye nuk i bindet bashkëshortit për marrdhënie intime, a llogaritet në këtë rast gjunahqare!?

***

Përgjigjja:

Muhamedi ﷺ, ka thënë: “Nuk është e lejueshme që dikush t’i bëjë dëm vetes apo të tjerëve”.

Gruaja e ka për obligim që tia plotësojë dëshirën e burrit të saj për kryerjen e mardhënieve intime,- dmth,- kur ai kërkon prej saj që të kryejnë këtë akt seksual.

Porse, nëse ajo me të vërtetë nuk ndihet mirë, qoftë nga ana shpirtërore apo fizike, në këtë rast edhe burri i saj nuk duhet ti kërkojë gruas një gjë të tillë, sepse mund të jetë e dëmshme për gruan e tij.

Duke u nisur nga kjo, themi se burri duhet të mos e kërkojë prej të shoqes kryerjen e marrdhënieve seksuale ose të kënaqet në atë mënyrë që nuk e dëmton gruan e tij (puthjet, ledhatimet etj).

Allahu është më i Dituri!

Shejh Muhamed bin Salih El-Uthejmin