Pyetje: ”Cili është vendimi për të ejakuluar në gjumë gjatë ditës në Ramazan?”

Përgjigje: ”Ai nuk është i detyruar me asgjë. Ai duhet të vazhdojë agjërimin e tij.”

Alameh Mukbil bin Hadi el-Uadi´i (v. 1422)