Pyetje: Cili është gjykimi për gruan agjëruese të cilës i vijnë menstruacionet pak kohë pëpara çeljes së iftarit?

Përgjigje: Ajo e ka obligim kompesimin e asaj dite, në qoftë se muezini është duke e thirrur ezanin në atë kohë.

Shejh Mukbil El-Uadij