Pyetja:

Ç’janë xhinët?

Përgjigjja:

Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen, mbi shokët dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.
Rreth xhinëve kemi disa përgjigje, por në këtë përgjigje do të mund të lexoni më shumë për ta: Çfarë krijese janë xhinët