Pyetja:

Natën, kur lëviz në shtrat nga një anë në tjetrën

***

Përgjigjja:

Duaja që e themi natën, kur lëvizim në shtrat nga një anë në tjetrën është:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهّارُ، رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزيزُ الْغَفَّارُ.

Lã ilãhe il-lall-llãhul Wãḥidul Ḳahhãr, Rabbus-semãwãti wel erḍi we mã bejnehumel ‘Azĩzul Ġaffãr.

(Nuk ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut, të Vetmit, të Papërballueshmit, Zotit të qiejve e të Tokës dhe të gjithçkaje që gjendet midis tyre, të Gjithfuqishmit, Falësit të Madh).[1]

—————————–

[1]Hakimi (Sahih Xhami).