Friday, May 20, 2022
Abdesi177Agjërimi dhe Ramazani539Agjërimi vullnetar89Akika12Amaneti/Besa6Aplikimi i islamit307Argëtimet68Arsimi, Edukimi, Shkenca, Teknologjia106Atdhetarizmi, kontributi publik, vullnetarizmi20Ateizmi, evolucioni8Atribuimet Hyjnore27Autorësia e fetvasë24Bajramet17Besëtytni48Besimi379Besimi në Allahun118Besimi: të ndryshme124Betimet23Bixhozi2Borxhi9Bota tjetër115Caktimi i Allahut97Cilësitë e Kuranit10Devotshmëri54Dita e Gjykimit10Dituria & Thirrja170Divorci52Dobësimi i besimit80Dukja, veshja dhe zbukurimet260Dyshime - cytje87Emocionet (ndjesitë)45Emrat e Allahut24Emrat e fëmijëve43Ëndrrat79Epshi & Ego38Ezani45Familja372Fatkeqësitë natyrore6Fejesa-martesa307Fëmijët183Femra616Festat islame15Fetë e tjera54Fikhu i adhurimeve795Fikhu i biznesit dhe i punës265Filozofi6Fqinjësia & Raportet shoqërore80Fraksione, sekte, grupe të devijuara54Frika16Gusli74Hadithi dhe shkencat e tij103Haxhi/Umre135Histori Islame dhe biografi100Historia e profetëve33Hoxhë i vendit2425Hutbe4Intimitet141Itikafi5Jeta e të Dërguarit të fundit59Jetimi1kafshet5Kamata42Këshilla dhe Urtësi320Komentim i Hadithit65Komentim i Kuranit39Krijimi54Kurani222Kurani dhe shkencat e tij125Kurbani52Lidhjet farefisnore5Lutjet (Duatë)382Magjia (Sihri) dhe Xhindet166Mbulesa91ME SHKAS62Mehri7Meleku6Mendimet e këqija74Mes'hu7Mësimi dhe recitimi i Kuranit100Mësyshi16Metodologji24Morali (etika)81Morali prindër-fëmijë131Namazi916Namazi i xhenazes & varrezat41Namazi me xhemat95Namazi në raste të ndryshme190Namazi për kategori të caktuara66Negacionet e besimit66Ngrënia dhe pirja160Njeriu ideal50Norma rreth mus'hafëve20Pastërtia344Pendimi96Pendimi36Përkthim2515Përpjekja6Politikë, drejtësi, qeverisje, administratë42Pranimi i Islamit23Problemet bashkëshortore100Problemet financiare29Problemet me vetëbesim7Problemet psikologjike dhe sociale110Raportet100Raportet bashkëshortore141Raportet e ndaluara125Raportet familjare - farefisnore164Raportet ndergjinore paramartesore68Risitë në Fe (Bidatet)88Rukje (Yshtje)39Sadakaja59Shëndeti258Shenjat/Dita e Kijametit23Shitblerja52Shpirti9Shtatëzania/Aborti - Gjidhënia90Shtëpia52Sjellja me boten shtazore40Sjellja, morali, emocionet dhe zbutja e zemrës277Sociale56SPIKASIM19Sporti19Sprovat dhe fatkeqësitë80Stresi16Të ndaluarat47Te ndryshme241Tejmumi7Teravitë6Thirrja për të mirë dhe ndalimi nga e keqja150Transaksionet e ndaluara37Trashëgimia18Trashëgimia16Uniteti13Vdekja, varrimi, jeta e varrit192Veset & Sëmundjet e zemrës46VIDEO PERGJIGJE556Xhamia53Xhenneti dhe Xhehenemi71Xhumaja58Z Te pa perpunuara3Zekati121Zhvillimi njerëzor16Zhvillimi personal29