Pyetje: Disa medikamente dhe produkte ushqimore përmbajnë xhelatinë e cila del nga dhjami i derrit. Duhet të theksojmë se gjatë përpunimit të këtyre produkteve lënda bazë-dhjami i derrit- ndryshon tërësisht si rezultat i proceseve kimike. A lejohet përdorimi i këtyre produkteve

Përgjigja: Dijetarët e medh’hebeve Hanefi, Maliki dhe në një transmetim të medh’hebit Hanbeli janë të mendimit se që një lëndë e papastër të kthehet në lëndë të pastër duhet që të ndryshojë në përbërje. Për shembull: Hiri i një lënde të papastër konsiderohet i pastër. Nëse vera shndërrohet vetë apo nga njeriu në uthull, uthulla konsiderohet e pastër për shkak se lënda e parë (vera) është shndërruar në një lëndë tjetër. Sheriati e konsideron një lëndë të papastër kur ajo është në gjendjen e saj fillestare. Me humbjen e kësaj gjendjeje, ndryshon edhe dispozita fetare në lidhje me të. Kështu nëse kocka apo mishi shndërrohen në kripë, dispozita fetare jepet për kripën dhe jo për kockën apo mishin. Shembuj të tillë në legjislacionin islam ka plot: gjaku i mpiksur është i papastër, e nëse ai shndërrohet në copë mishi, copa e mishit konsiderohet e pastër. Lëngu i shtrydhur i një fruti është i pastër, e nëse ai shndërrohet në verë, vera konsiderohet e papastër.
Kështu pra: Dispozita fetare ka lidhje me vetitë dhe veçoritë e lëndës së shndërruar. Prandaj, përsa i përket xhelatinës ajo konsiderohet një lëndë krejt tjetër nga ajo e derrit, ç’ka do të thotë se ajo nuk është as lëkurë dhe as kockë derri. Si rrjedhojë, lejohet prodhimi, ngrënia dhe shitblerja e saj.
Allahu e di më mirë!