Pyetja:

Kur një jobesimtar teshtin dhe thotë ‘Elḥamdu lil-lãh!’, a lejohet të lutemi pastaj për shërimin e tij?

***

Përgjigjja:

Kur një jobesimtar teshtin dhe thotë: ‘Elḥamdu lil-lãh!’, i thuhet: Jehdĩkumull-llãhu we juṣlih bãlekum.

يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ.

(Allahu ju udhëzoftë dhe jua përmirësoftë gjendjen!).[1]

——————–

[1]Tirmidhiu (Sahih Ebu Davud).