Pyetja:

Kurani a është shkruar nga Muhamedi apo fletat kanë ardhur nga vet Zoti?

***

Vazhdojmë me publikimin e pyetjeve dhe përgjigjeve me qëllim mësimin e fesë tonë. Pyetja e radhës i është parashtruar hoxhës Jusuf Hajrullahu.
Për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë: