Nuhatja e parfumit për agjëruesin

104. I nderuar hoxhë! A është e lejuar aroma e parfumit gjatë agjërimit?

Përgjigjja: Aroma e parfumit, si dhe të gjitha aromat e tjera të këndshme, për agjëruesin lejohet të nuhaten, siç lejohet gjithashtu edhe përdorimi i tyre nëpër trup, rroba etj., dhe nuk ka kurrfarë efekti në vlefshmërinë e agjërimit.

Allahu e di më së miri.

Dr.Shefqet Krasniqi