Wednesday, October 5, 2022
Ballina Blog
Pyetja: A lejohet shitja e arit me këste? *** Përgjigjja: Blerja e arit dhe argjendit dhe pagesa e parave me këste, që përfshin blerjen e menjëhershme dhe kryerjen e pagesës më vonë gjatë një periudhe disa mujore, nuk është e lejueshme. Arsyeja e ndalimit është sepse konsiderohet të jetë riba annasi’ah (kamatë për...
Pyetja: A është hadith i vërtetë që Pejgamberi ﷺ na ka thënë të bëjmë dua gjatë kohës kur bie shi dhe është diell gjithashtu, domethënë dielli rrezon dhe të njëjtën kohë bie shi? *** Përgjigjja: Ky hadith nuk është autentik. Hadithi autentik flet se si Pejgamberi ﷺ na ka udhëzuar të bëjmë dua...
Pyetja: E kam blerë një veturë, e cila mbrapa - në bagazh, ka zmadhues të zërit, të cilët i ka vendosur enkas personi që ma ka shitur veturën. Tani, a është e ndaluar (haram) që unë ta shes makinën ashtu me ata zmadhues, kur dihet se dikush mundet t'i perdorë...
Pyetja: Të thuash "Jeta nuk është e mirë" a hyn nën titullin e sharjes së kohës? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Ndalimi për të luftuar kundër kohës Është vërtetuar se është e ndaluar të bëhet inventarizimi me kohën, siç përmendet në hadithin e Ebu Hurejres (Allahu qoftë i kënaqur me të) i...
Pyetja: Ka xhemat që falet në katin e dytë dhe të tretë të një ndërtese që është ndërtuar mbi një varrezë. A u lejohet atyre të falin namaz atje dhe a mund të vazhdojnë ta bëjnë këtë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Nëse ndërtesa është e ndarë, dhe në vendin ku falen namazi...
Pyetja: A lejohet të varroset i vdekuri pas akshamit? *** Përgjigjja: Po lejohet, askush nuk ka thënë apo ndaluar të varroset i vdekuri pas akshamit. Ajo që ndalohet është që të varroset i vdekuri gjatë perëndimit të diellit. Në hadith ka ardhur se Pejgamberi ﷺ ka ndaluar që në tri kohë të falet...
Pyetja: A vlen e njëjta ndalesë për lizing siç vlen për kamatë? *** Përgjigjja: Me Emrin e Allahut, Mëshirëplotit, Mëshiruesit! Blerja e veturës me lizing në sheriat konsiderohet e njëjtë sikurse blerja e saj me kredi kamatore. Pra, është e ndaluar. I vetmi dallim në këtë transaksion është se dallon hipotekimi, ku tek kredia...
Pyetja: A mund të ndikojë mësyshi apo sihri që dikush ta akuzojë për amoralitet gruan dhe familjaret e saja? *** Përgjigjja: Me Emrin e Allahut, Mëshirëplotit, Mëshiruesit! Shpifja për gratë e ndershme muslimane është prej mëkateve të mëdha në Islam. Allahu i Gjithëdijshëm ka thënë në Kuran: "Ata që i akuzojnë gratë e ndershme...
Pyetja: Një i afërm më ka borxh dhe më ka thënë që një pjesë të parave do m'i jep nga kamata. A më lejohet t'i pranojë ato? *** Përgjigjja: Me Emrin e Allahut, Mëshirëplotit, Mëshiruesit! S'ka dyshim se kamata është prej shtatë mëkateve shkatërruese, prej mëkateve të mëdha në Islam, mirëpo dallon çështja nëse...
Pyetja: A na falen gjynahet e vogla me kalimin e kohës, pa kërkuar falje? *** Përgjigjja Gjynahet e vogla mund të na falen përderisa u ruhemi dhe largohemi gjynaheve të mëdha, nga abdesi në abdes, nga një Ramazan në tjetrin. Dhe madje edhe gjersa falemi, ngase disa prej gjynaheve tona na vendosen në...

TRENDI I PYETJEVE