Pyetja:

Sa duhet të jetë largësia prej atij prej atij që po fal namazin deri te sutra?

***

Përgjigjja:

Ai mund të ecë disa hapa aq sa nëse dikush e sheh nuk mendon se ai nuk është duke u falur, sepse veprimet të cilat janë të shumta e zhvlerësojnë namazin.

Shejh Albani, “El-Huda ue en-Nur”, 290