Pyetja:

Dua të di se sa vite zgjati predikimi i Profetit Muhamed ﷺ në Mekë?

***

Përgjigjja:

Falenderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshim mbi të dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Predikimi i Muhamedit ﷺ në Mekë zgjati trembëdhjetë vjet, kurse në Medine dhjetë vjet.

Alaudin Abazi