PËRGJIGJE: Nuk lejohet të merret/të hahet pasuria e huaj pa lejen e pronarit të saj. Allahu i Lartësuar thotë: “Mos i hani pasurinë njëri-tjetrit me pa të drejtë! “ (El-Bekare, 188) Nga ky rregull bën përjashtim rasti,kur njerëzit zakonisht ia lejojnë njëri-tjetrit, si për shembull, kur një person kalon pranë pemishtes...
LEJOHET TA DEMONSTROSH GEZIMIN PËR JOBESIMTARËT QË HYJNË NË ISLAM A lejohet të festohet futja(konvertimi) në Islam e një jobesimtari në atë vend ku punon për të afruar kështu edhe të tjerët e për t'ua zbutur zemrat? Shfaqja e gezimit dhe e kënaqësisë me rastin e pranimit të Islamit nga...
Vendosmëria e zbehët kundrejt veprave vullnetare: Pyetja: Cili është shkaku i zbehjes së vendosmërisë ndaj veprave? Cila është rruga për freskimin e saj? Unë e di vlerën e namazit të natës, megjithatë nuk zgjohem për t’u falur. E kam të njohur vlerën e diturisë dhe Kuranit, por prapëseprapë nuk është...
Pyetje: Ndoshta nuk është mënyra e duhur, por dua t’ju bëj disa pyetje. Unë punoj si mjek në një klinikë të mjekësisë familjare në periferi të qytetit. Kam shumë punë. Njerëzit shpesh më sjellin dhurata (kafe, çokollata, lëngje, etj.). Në fillim nuk doja t’i pranoja, por kjo i ofendonte ata...
Cilët janë themelet e Akides (besimit) dhe gjërave të tjera tek Ehli Sunneh uel Xhema 'a (pasuesit e sunnetit)? Përgjigje: Tek Ehli Sunneti, burimi i akides (besim) dhe i çështjeve të tjera fetare, është kapja e plotë në Librin e All-llahut, subhanehu ve teala, dhe Sunnetin e Resulull-llahut, sal-lall-llahu alejhi...
Pyetja: Cilat janë kafshët e pastra (tahir) dhe të papastra (nexhis)? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Dihet mirë se parimi i vendosur në mësimet islame është se gjërat dhe krijesat janë të pastra (tahir), dhe asgjë nuk mund të konsiderohet e papastër (nexhis) përveç nëse ka prova sheriatike që tregojnë se ajo është...

Ilaçet haram

Pyetja: Unë jam një mjeke femër dhe do të doja t'ju kërkoja të më tregoni në aspektin praktik - me shembuj nëse është e mundur - për ilaçet dhe barërat që është haram t'u jepen pacientëve. E di që nuk lejohet të jepen dehëse, por në punën time të përditshme...
Pyetja: A lejohet përdorimi i gjërave të bëra nga lëkura e kafshëve? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Lëkurat e kafshëve përdoren për të bërë shumë gjëra, si çanta dore, pallto, këpucë, rripa e kështu me radhë. “Lëkura artificiale” – qoftë nga nënproduktet e naftës apo materiale të tjera – është e lejuar dhe është...
Pyetja: Cili është gjykimi i mbajtjes së pelenave për të rriturit për haxhiun në ihram i cili është i sëmurë, i cili ka nevojë për to apo për një fëmijë? A konsiderohet kjo si një nga veprimet që janë të ndaluara në ihram? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Pelenat e njohura janë më...
Pyetja: Ne rrisim kafshë të zbutura si dele dhe pula dhe kemi bërë një strehë për to në anë të shtëpisë. Ne e pastrojmë strehën çdo javë, dhe ndonjëherë çdo dy javë (dmth., një javë po, një javë jo), për të hequr erën e plehut dhe urinës së tyre. Por...

TRENDI I PYETJEVE