Friday, July 1, 2022
Pyetja: A lejohet motra muslimane që bart mbulesën t'i mbajë flokët e shkurta? *** Përgjigjja: Në parim femra duhet të mbajë flokët e gjata, por kur themi "duhet" kjo nuk do të thotë se është vaxhib mirëpo është e preferuar. Po, ka të drejtë gruaja të i shkurtojë flokët por kjo të jetë në...
Pyetja: Kur hyn në fuqi ndalesa për çethje të flokëve dhe prerje të thonjëve në muajin Dhul Hixhe? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ. Për kryefamiljarin musliman, i cili e ka bërë nijet të ther Kurban, prej sot (e mërkurë, dt. 29/06/2022) e deri në...
Pyetja: Në lidhje me ngjarjen e Ibrahimit alejhi ue selam, kur kanë dashur ta djegin në zjarr e që zogjët janë përpjekur ta ndalin zjarrin me ujë, ndërsa hardhuca është mundu ta ndezë zjarrin edhe më shumë. A ka hadith se duhet t'i mbysim hardhucat apo si qëndron kjo çështje? *** Përgjigjja: Ngjarjen...
Pyetja: Fëmiu a është gjak i nënës apo i babait? *** Përgjigjja: Fëmiu në fakt është gjak i babait por është nga gjaku i nënës. Mirëpo i atribohet babait, për atë thuhet: "I biri i filanit.."; "I biri i filan kabiles.."; "I biri i filan fisit..". Nuk përmendet fisi i nënës por fisi i...
Pyetja: A lejohet shoqëria me ata që nuk janë të udhëzuar? *** Përgjigjja: Në fakt shoqëria është shumëçka tek të gjithë sociologët, psikologët, e njerëzit e mençur, shoqëria është një faktori i pamohueshëm, tejet i rëndësishëm, madje një ndër faktorët vendimtar të sjelljeve e karakterit të individit. Është skajshmërisht e rëndësishme se njeriu...
Pyetja: Kam tre fëmijë dhe për asnjërin nuk kam therrur kurban kur kanë lindur. Tani fëmijët janë rritur por nuk po munden të gjejnë punë, a mund të jetë shkaku i mos prerjes së kurbanit? *** Përgjigjja: Jo, nuk është për këtë. Therrja e kurbanit për fëmijun e porsalindur është sunet, punë vullnetare...
Pyetja: Si është gjendja e atyre që vdesin me borxhe ndaj njerëzve? *** Përgjigjja: Padyshim se njeri gjatë jetës së kësaj bote përballet me vështirësi të ndryshme. Dhe një nga vështirësitë që po përballemi ne si popull po edhe popujt e tjerë, e edhe muslimanët e tjerë kudo që gjenden nëpër botë është...
Pyetja: A lejohen lojërat e fatit në supermarkete? *** Përgjigjja: Lojërat e fatit në përgjithësi janë të ndaluara ngase ekziston rreziku potencial që njeriu të humb pasurinë, për thellimin e armiqësisë. Mirëpo kjo mënyrë e lojës që bëhet në supermarkete nuk është që ju bëni diçka ekstra por pagesën që ti ke blerë një...
Pyetja: A ka moshë specifike për kafshët për t'i prerë kurban, kam dëgjuar se një dhi duhet të jetë 1 vit e vjetër hixhri dhe një dele 6 muaj e vjetër hixhri, a është kjo autentike? A është i vlefshëm kurbani nëse nuk e ka këtë moshë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja...
Pyetja: A lejohet të bëhet sterilizimi i maceve? *** Përgjigjja: Me Emrin e Allahut, Mëshirëplotit, Mëshiruesit! Në parim, nuk lejohet shkaktimi i çfarëdo dëmtimi kafshëve, ngase janë përcjellë disa hadithe që kanë të bëjnë me dëmtimin e kafshëve dhe rrezikun që vjen si pasojë e kësaj. Prej tyre, hadithi i një gruaje e cila...

TRENDI I PYETJEVE