Pyetja: 1. Çfarë lutje thuhet kur bie shi dhe kur sheh vetëtimën, e dëgjon bubullima? 2. Cili është hadithi që tregon se lutjet në kohë të reshjeve, janë të pranuara? Përgjigja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Është transmetuar nga Aishja (Allahu qoftë i kënaqur me të) se kur i dërguari i Allahut...
Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Nëse dikush shkon te vëllai i tij musliman për vizitë, ai do të mbledhë fruta të Xhenetit derisa të ulet, dhe kur të ulet, do ta përshkojë mëshira. Nëse është në të gdhirë, do të kërkojnë falje për të shtatëdhjetë mijë melekë, derisa të ngryset, e...
Vdekja e papritur është përmendur nga Profeti alejhi selam në disa hadithe.- Prej tyre është një hadith që tregon për qëllimin e shfaqjes së kësaj dukurie kur thotë:“Vdekja e papritur është marrje zemërimi”E transmeton Ebu Daudi dhe e saktëson sheikh Albani.- Prej tyre është një hadith tjetër që flet...
Përgjigjje: Kuptimi i hedhjes së vetës në sprovë është kur ti nuk ruhesh prej tyre. Shembull: e di se nëse i qasesh një gjëje do të sprovohesh në fenë tënde. E kur nuk e ndal vetën (përball kësaj gjëje), do të thotë se e ke hedhur në sprovë me...
Pyetësi thotë: Qeni i ruajtjes së të mbjellave (kopshtit), Allahu ju nderoftë, kur i hedh ushqim ndonjëherë me prekë, madje mi prekë edhe rrobat e mia, a është obligim për mua që kur mi prekë rrobat t’i ndërroj ato?! Dhe a duhet ta përsëris abdesin? Allahu ju shpërbleftë me të...
Durimi, sprova apo fuqizimi? Është pyetur Imam Shafiut -Allahu e mëshiroftë-: “Cila është më e mirë (për t’ia kërkuar Allahut): durimi, sprova apo fuqizimi?” Dhe është përgjigjur: “Fuqizimi është pozitë e profetëve dhe fuqizimi nuk ndodh veçse pas sprovës. Profeti kur sprovohet bën durim dhe kur bën durim fuqizohet. A nuk e sheh se Allahu...

KUSH E KRIJOI GJITHËSINË?

Kush i ka caktuar lëndët e para në sasi të mjaftueshme, të cilat janë të mjaftueshme për nevojat e çdo qenie të gjallë? Kush i ka përcaktuar sasitë e këtyre lëndëve të cilat i përgjigjen atij, i cili jeton nga ato? Kush i ka krijuar këto lëndë të para,...
Kur zbriti fjala e Allahut të Lartësuar që thotë: O besimtarë! Ju është urdhëruar agjërimi, ashtu si u ishte urdhëruar atyre para jush, që të mund të ruheni nga të këqijat.  dhe në vargjet e mëposhtme që thotë: “Ata që kanë vështirësi për të agjëruar, duhet të ushqejnë si shpagim nga...
llahu thotë: “Muaji i Ramazanit është ai në të cilin u zbrit Kur’ani, udhëzim për njerëzit dhe fakte orientuese, dallues i të vërtetës nga e kota. Ndaj kush është i sëmurë ose në udhëtim le t’i kryejë më vonë po aq ditë (sa ka lënë). Allahu do për ju...
▪️Disa dallime mes të vërtetës dhe të kotës. ▪️Në librin e Allahut dhe në fjalët profetike përmenden shpesh dy nocione të kundërta me njëra-tjetrën: e vërteta dhe e kota. ▪️Mes tyre ka shumë dallime që i bëjnë të qëndrojnë gjithnjë në kahe të ndryshme si: 1- E vërteta është një, e kota...

TRENDI I PYETJEVE