Pyetja:

A lejohet të agjërohet vetëm dita e Ashurës (pa e shoqëruar me ditë tjetër)?

***

Përgjigjja:

Lejohet të agjërohet vetëm dita e ashurës (pa e shoqëruar me ditë tjetër) por më e mira është agjërimi i një dite përpara apo një ditë mbrapa, ky është sunet i saktë nga Profeti ﷺ nga fjala e tij: “Nëse do jem vitin e ardhshëm do agjëroj dhe të nëntën”.

Ibën Abasi radijaAllahu anhuma, ka thënë : d.m.th. me të dhjetën.

Komisioni i Përhershëm për Fetva