Pyetja:
Cilat janë kushtet për vlefshmërinë e kurbanit?

Përgjigja:
Kushtet për vlefshmërinë e kurbanit:
1. Të jetë prej bagëtive: deve, lopë dhe dhen.
2. Të ketë arritur moshën e kërkuar sipas fesë: – delja: gjashtë muaj e më tepër – dhia: një vjet e më tepër – lopa: dy vjet e më tepër – deveja: pesë vjet e më tepër.
3. Të mos ketë të meta, të cilat pengojnë që kafsha të jetë e vlefshme si kurban: – verbëria e qartë – sëmundja e qartë – çalimi i qartë – dobësia, e cila e bën kafshën të humb kontrollin mendor.”

(Mexhmu’u El-Fetaua, imam Uthejmini, 12/25)
Përktheu: Hoxhë Petrit Perçuku