Sunday, November 27, 2022
Abdesi182Agjërimi dhe Ramazani454Agjërimi vullnetar76Akika13Amaneti/Besa6Aplikimi i islamit473Argëtimet67Arsimi, Edukimi, Shkenca, Teknologjia110Atdhetarizmi, kontributi publik, vullnetarizmi20Ateizmi, evolucioni6Atribuimet Hyjnore27Autorësia e fetvasë23Bajramet19Besëtytni51Besimi347Besimi në Allahun137Besimi: të ndryshme113Betimet29Bixhozi3Borxhi12Bota tjetër102Caktimi i Allahut94Cilësitë e Kuranit11Devotshmëri57Dita e Gjykimit12Dituria & Thirrja159Divorci51Dobësimi i besimit75Dukja, veshja dhe zbukurimet244Dyshime - cytje80Emocionet (ndjesitë)41Emrat e Allahut26Emrat e fëmijëve46Ëndrrat72Epshi & Ego33Ezani40Familja379Fatkeqësitë natyrore6Fejesa-martesa287Fëmijët196Femra602Festat islame14Fetë e tjera51Fikhu i adhurimeve669Fikhu i biznesit dhe i punës269Filozofi6Fqinjësia & Raportet shoqërore75Fraksione, sekte, grupe të devijuara58Frika18Gusli70Hadithi dhe shkencat e tij92Haxhi/Umre126Histori Islame dhe biografi86Historia e profetëve37Hoxhë i vendit2501Hutbe4Intimitet116Itikafi5Jeta e të Dërguarit të fundit53Jetimi1Kafshët13Kamata48Këshilla dhe Urtësi341Komentim i Hadithit72Komentim i Kuranit42Krijimi54Kurani215Kurani dhe shkencat e tij116Kurbani55Lidhjet farefisnore8Lutjet (Duatë)357Magjia (Sihri) dhe Xhindet151Mbulesa98ME SHKAS62Mehri7Meleku10Mendimet e këqija67Mes'hu7Mësimi dhe recitimi i Kuranit95Mësyshi16Metodologji22Morali (etika)78Morali prindër-fëmijë125Namazi814Namazi i xhenazes & varrezat36Namazi me xhemat106Namazi në raste të ndryshme176Namazi për kategori të caktuara69Negacionet e besimit60Ngrënia dhe pirja169Njeriu ideal47Norma rreth mus'hafëve23Pastërtia317Pendimi86Pendimi39Përkthim2374Përpjekja12Politikë, drejtësi, qeverisje, administratë41Pranimi i Islamit23Problemet bashkëshortore96Problemet financiare35Problemet me vetëbesim8Problemet psikologjike dhe sociale99Raportet91Raportet bashkëshortore137Raportet e ndaluara106Raportet familjare - farefisnore162Raportet ndergjinore paramartesore66Risitë në Fe (Bidatet)98Rukje (Yshtje)34Sadakaja68Shëndeti239Shenjat/Dita e Kijametit22Shitblerja60Shpirti9Shtatëzania/Aborti - Gjidhënia86Shtëpia60Sjellja me boten shtazore35Sjellja, morali, emocionet dhe zbutja e zemrës255Sociale102SPIKASIM18Sporti20Sprovat dhe fatkeqësitë81Stresi17Të ndaluarat57Te ndryshme123Tejmumi6Teravitë6Thirrja për të mirë dhe ndalimi nga e keqja142Transaksionet e ndaluara35Trashëgimia23Trashëgimia18Uniteti11Vdekja, varrimi, jeta e varrit180Veset & Sëmundjet e zemrës44VIDEO PERGJIGJE492Xhamia104Xhenneti dhe Xhehenemi70Xhumaja61Zekati107Zhvillimi njerëzor17Zhvillimi personal29