Thursday, March 16, 2023
Abdesi178Agjërimi dhe Ramazani458Agjërimi vullnetar76Akika13Amaneti/Besa6Aplikimi i islamit480Argëtimet67Arsimi, Edukimi, Shkenca, Teknologjia111Atdhetarizmi, kontributi publik, vullnetarizmi20Ateizmi, evolucioni6Atribuimet Hyjnore27Autorësia e fetvasë23Bajramet19Besëtytni51Besimi347Besimi në Allahun138Besimi: të ndryshme113Betimet29Bixhozi3Borxhi12Bota tjetër103Caktimi i Allahut93Cilësitë e Kuranit11Devotshmëri62Dita e Gjykimit12Dituria & Thirrja162Divorci52Dobësimi i besimit75Dukja, veshja dhe zbukurimet245Dyshime - cytje76Emocionet (ndjesitë)38Emrat e Allahut26Emrat e fëmijëve47Ëndrrat65Epshi & Ego32Ezani39Familja373Fatkeqësitë natyrore6Fejesa-martesa279Fëmijët193Femra593Festat islame14Fetë e tjera51Fikhu i adhurimeve660Fikhu i biznesit dhe i punës252Filozofi6Fqinjësia & Raportet shoqërore74Fraksione, sekte, grupe të devijuara57Frika16Gusli70Hadithi dhe shkencat e tij92Haxhi/Umre126Histori Islame dhe biografi86Historia e profetëve36Hoxhë i vendit2484Hutbe4Intimitet107Itikafi5Jeta e të Dërguarit të fundit53Jetimi1Kafshët13Kamata49Këshilla dhe Urtësi357Komentim i Hadithit72Komentim i Kuranit43Krijimi55Kurani215Kurani dhe shkencat e tij117Kurbani55Lidhjet farefisnore8Lutjet (Duatë)356Magjia (Sihri) dhe Xhindet143Mbulesa98ME SHKAS62Mehri7Meleku9Mendimet e këqija61Mes'hu6Mësimi dhe recitimi i Kuranit96Mësyshi16Metodologji22Morali (etika)78Morali prindër-fëmijë123Namazi805Namazi i xhenazes & varrezat35Namazi me xhemat108Namazi në raste të ndryshme174Namazi për kategori të caktuara70Negacionet e besimit57Ngrënia dhe pirja167Njeriu ideal39Norma rreth mus'hafëve23Pastërtia310Pendimi36Pendimi83Përkthim2414Përpjekja12Politikë, drejtësi, qeverisje, administratë40Pranimi i Islamit22Problemet bashkëshortore88Problemet financiare36Problemet me vetëbesim7Problemet psikologjike dhe sociale83Raportet88Raportet bashkëshortore127Raportet e ndaluara99Raportet familjare - farefisnore150Raportet ndergjinore paramartesore65Risitë në Fe (Bidatet)97Rukje (Yshtje)32Sadakaja68Shëndeti235Shenjat/Dita e Kijametit21Shitblerja60Shpirti10Shtatëzania/Aborti - Gjidhënia85Shtëpia60Sjellja me boten shtazore35Sjellja, morali, emocionet dhe zbutja e zemrës250Sociale105SPIKASIM17Sporti21Sprovat dhe fatkeqësitë76Stresi17Të ndaluarat58Te ndryshme124Tejmumi6Teravitë7Thirrja për të mirë dhe ndalimi nga e keqja143Transaksionet e ndaluara34Trashëgimia24Trashëgimia18Uniteti10Vdekja, varrimi, jeta e varrit179Veset & Sëmundjet e zemrës42VIDEO PERGJIGJE451Xhamia105Xhenneti dhe Xhehenemi72Xhumaja61Zekati104Zhvillimi njerëzor17Zhvillimi personal27