Pyetja:

Nëse harrojmë të themi bismilah para ushqimit, si të veprojmë?

***

Përgjigjja:

Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Para se të hani ushqim, thoni:

بِسْمِ اللَّـهِ.

Bismil-lãh.

(Me emrin e Allahut).

Por nëse ndonjëri harron të përmendë emrin e Allahut në fillim të ushqimit, le të thotë:

بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ.

Bismil-lãhi, fĩ ewwelihi we ãḣirihi!

(Me emrin e Allahut, në fillim dhe në fund të ushqimit!).[1]

Pejgamberi ﷺ thotë: “Kushdo që Allahu ia mundëson të hajë ushqim, (kur të hajë) le të thotë:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ.

All-llãhumme bãrik lenã fĩhi we eṭ’imnã ḣajran minhu!

(O Allah! Na e begato këtë ushqim dhe na jep diçka më të mirë se ky!).

Kushdo që Allahu ia mundëson të pijë qumësht, le të thotë:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَـنَا فِيْهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ.

All-llãhumme bãrik lenã fĩhi we zidnã minhu!

(O Allah! Na e bëj të begatshëm dhe na e shto!).[2]

——————————————

[1] Ebu Davudi (Sahih Tirmidhi).

[2] Tirmidhiu (Sahih Tirmidhi).