Tuesday, May 30, 2023
Pyetja: Ne kemi vërejtur në namazet e teravive se disa gra vinin në xhami me parfum që ka një aromë aq të fortë sa që burrat mund ta nuhasin atë nëse ecin pas ose pranë tyre. Disa gra u përpoqën t'i këshillonin, por ato thanë se mbanin parfum kur vinin...
Pyetja: A ka ndonjë shenjë para se njeriu të vdesë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Askush nuk e di saktësisht se kur do të vdesë, apo në cilën tokë do të vdesë. Allahu i Lartësuar thotë: "Pa dyshim, vetëm Allahu e di Orën e caktuar. Ai e zbret shiun dhe e di ç’ka...
Pyetja: Po lexoja një libër të jurisprudencës dhe më ra në sy ideja e papastërtisë madhore të paprekshme. Tha se kjo përfshin shirkun, mosbesimin dhe mëkatet e mëdha... Pastaj përmendi papastërtinë e vogël dhe tha se përfshin prishjen e abdesit dhe mëkatet e vogla, etj. Sa i vërtetë është ky...
Pyetja: Siç dihet, falja e namazit të gruas në shtëpinë e saj është më e mirë se falja e saj në xhami, e cila përfshin edhe namazin e xhumasë. Është gjithashtu e njohur se ajo duhet ta falë xhumanë si drekë nëse nuk falet me xhemat. Pyetja ime është: nëse...
Pyetja: Nëse jam në punë ose në udhëtim, atëherë vjen koha e namazit, por uji është dhjetë minuta ose një çerek ore larg meje, a më lejohet të bëj tejemum apo duhet të pres derisa të arrij ujin? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Kjo distancë konsiderohet si jo shumë e largët sipas zakonit,...
Pyetja: Unë u martova me një grua dhe nuk e përfundova martesën me të, por më parë isha në kontakt me të në celular dhe e pashë të zhveshur përmes kamerës së celularit, pastaj u divorcova nga ajo para se të përfundoja martesën me të. A duhet ajo të zbatojë...
Pyetja: A mund të më tregoni për shtatë vendet e ndaluara në të cilat nuk lejohet falja? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Ndoshta e keni fjalën për hadithin që është transmetuar nga Ibën Omeri (Allahu qoftë i kënaqur me të), i cili thotë se i Dërguari i Allahut ﷺ e ndaloi faljen e...
Pyetja: Cilat janë kafshët e pastra (tahir) dhe të papastra (nexhis)? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Dihet mirë se parimi i vendosur në mësimet islame është se gjërat dhe krijesat janë të pastra (tahir), dhe asgjë nuk mund të konsiderohet e papastër (nexhis) përveç nëse ka prova sheriatike që tregojnë se ajo është...
Pyetja: Kush është i kualifikuar për të thirrur ezanin? Me fjalë të tjera, kush e mban përgjegjësinë për këtë detyrë? A ka ndonjë lloj personi të veçantë që duhet ta bëjë këtë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Nuk është e përcaktuar që ezani (ezani) të jepet nga ndonjë person i caktuar, kështu...
Pyetja: Kam lexuar në një fetva se Kur'ani përmban shërim për sëmundjet fizike dhe mendore. Cilat janë provat për këtë? Dhe si mund të përdoret Kurani për të shëruar rënien e flokëve? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Kurani është shërues, siç thotë Allahu i Lartësuar: "Ne shpallim nga Kurani atë që është shërim...

TRENDI I PYETJEVE