Wednesday, October 5, 2022
Pyetja: Ka xhemat që falet në katin e dytë dhe të tretë të një ndërtese që është ndërtuar mbi një varrezë. A u lejohet atyre të falin namaz atje dhe a mund të vazhdojnë ta bëjnë këtë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Nëse ndërtesa është e ndarë, dhe në vendin ku falen namazi...
Pyetja: Unë ngritem menjëherë pas faljes së namazit dhe ulem në safin e fundit e bëj dhikrin, a jam duke vepruar gabim? *** Përgjigjja: Më e mira është të qëndrosh në të njëjtin vend dhe të përfundosh dhikrin, por nuk ke gjynah edhe pse ndryshon vendin. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: Mua më mbetën dy namaze para një dite, por harrova krejt se cilat namaze ishin në pyetje. Për këtë, a bën të fali dy namaze sipas llogaritjes sime, apo cilat ma merr mendja më tepër se më kanë mbetur? *** Përgjigjja: Së pari duhet patur parasysh se namazet duhet falur në...
Pyetja: A ka mundësi që kur të jap sadaka ta bëj nijet për më tepër persona? *** Përgjigjja: Sadakaja është prej veprimeve të preferuara të cilat e avansojnë besimtarin, e humanizojnë shpirtin e tij dhe ndikojnë pozitivisht në jetën shoqërore. Marrë parasysh se sadakaja është prej punëve të mira, në Kuran ka shumë ajete...
Pyetja: A na lejohet t'i thërrasim familjarët tanë nga gjumi pa pasur leje paraprake prej tyre, nëse ezani i namazit të ikindisë veçse ka thirrur? *** Përgjigjja: Ju duhet t'i zgjoni nga gjumi familjarët tuaj nëse koha e namazit është duke kaluar, kjo përderisa u kërkojnë të mos e bëni. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: A është sunet të bëjmë dua gjersa bie shi? *** Përgjigjja: Po. Hadithi autentik në lidhje me shiun tregon se të bërit dua gjatë shiut është nga kohët e pranimit të duave. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: A është e vërtetë se ai person që memorizon Kuranin do të marr 10 persona për në xhenet? *** Përgjigjja: Jo, hadithi në lidhje me këtë është i dobët dhe jo autentik. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: Nëna ime ka probleme me vena dhe mjeku i ka thënë t'i mbaj çorapet për vena, dmth., komplet këmbët i ka me çorape përveç gishtave të këmbëve i ka hapur. A i lejohet të marr mes'h apo si t'ia bëj për abdes?  *** Përgjigja: Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit!...
Pyetja: A lejohet ta agjërojmë vetëm ditën e xhuma kur i bie të jetë dita e Arafatit? *** Përgjigjja: Nuk përbën problem agjërimi vetëm i ditës së xhuma nëse i bie ditë e Arafatit. Shejh Uthejmini ka thënë: "Agjërimin e ditës së xhuma vetëm e ka ndaluar Profeti , por nëse dita e Arafatit...
Pyetja: Kam dëgjuar se shpërblimi i leximit të Kuranit (10 shpërblime për çdo shkronjë) fitohet vetëm nëse personi që e lexon, e lexon edhe kuptimin e ajetit dhe e aplikon në jetën e tij, përndryshe nuk kemi shpërblim pa marrë parasysh se sa shumë lexojmë në arabisht. Po ashtu kam...

TRENDI I PYETJEVE