Pyetje:  Më është zbehur vullneti për punë të mira dhe adhurime, të lutem një këshillë? Përgjigje: Plogështia nëadhurim deri diku është normale si pasojë e rrethanave dhe situatave. Ajo çka së pari duhet të kemi parasysh është se kjo plogështi, kjo zbehje në adhurime, a ka ndikuar që të braktisni...
Mënyra e faljes së namazit në avion PYETJA: I nderuari hoxhë! Ju lutem, më tregoni si duhet muslimani ta kryej namazin në avion? Vallë, është më mirë ta kryej namazin në kohën e tij të parë apo është më mirë të pres derisa avioni të zbres në aeroport, duke e ditur...
Përgjigje: Nuk duhet të mirret ujë i ri për veshët, bile sipas mendimit të vërtetë edhe nuk është e pëlqyeshme. E kjo, ngase të gjithë ata që kanë transmetuar abdestin e Resulull-llahut, sal-lall-llahu alejhi ue sel-lem, nuk kanë përmendur se ai mirrte ujë të ri për fërkimin e veshëve....
Përgjigjja: Mbyllja e syve gjatë faljes së namazit është e urrejtur dhe e papëlqyer (mekruh). Ky veprim bie ndesh me sunetin e Muhamedit,- salallahu alejhi ve selem. Mirëpo nëse ky veprim bëhet me arsye, ka mundësi që para atij që falet të ketë ndonjë zbukurim në murë apo tepi (shtrojë) apo të...
Pyetje: Unë jam një i ri që kryej detyrat e mia ndaj Allahut – el-hamdulilah. Gjithashtu, kujdesem i fali pesë kohët e namazeve me xhemat në xhami. Problemi im është se unë kohë më parë, para se të pendohem kam bërë një tatuazh në dorën time të majtë. Tani,...
Gjërat që e prishin abdesin Shejkh-ul-Islam dhe imam Muhammed bin Abdil-Uehab -rahimehullah- ka thënë: Gjërat që e prishin abdesin janë tetë: 1 – Çdo gjë që del nga organet gjenitale dhe nga anusi. 2 – Çdo gjë e papastër që del nga pjesët e tjera të trupit. 3 – Humbja e vetëdijes. 4 – Prekja...
Leximi i sures para elFatihas! • Pyetja: Ky pyetës ka edhe një pyetje tjetër, ku thotë: "Në qoftë se harron njeriu ta recitojë elFatihan dhe fillonë ta recitojë ndonjë sure nga Kur’ani menjëherë pas lutjes hyrëse, pastaj i kujtohet gjatë recitimit dhe e reciton elFatihan, pastaj prapë e reciton suren që ishte...
Cilat janë kohët e ndaluara për namaz? Po ashtu tehijjetul messhidi para akshamit, a duhet të falet para apo pas ezanit, na jepni fetva, All-llahu ju shpërbleftë? Përgjigje: Kohët e ndaluara: Një: Prej namazit të sabahut e deri sa të ngrihet dielli sa një shtizë. d.m.th. 15-20 min pas lindjes së...
Pyetje: Gruaja ime kishte menstruacione për dy ditë, në ditën e tretë iu ndërprenë dhe ne kishim marrëdhënie intime pikërisht në atë ditë. Mirëpo, në ditën e pestë menstruacionet iu kthyen përsëri. Çfarë gjykime ka në raste të tilla? Allahu ju begatoftë! Përgjigje: Ditët në të cilat sheh gruan tënde...
Pyetje: A është agjërimi i gruas i saktë apo duhet ajo ta kompensojë atë nëse ajo e ndjen se do t’i vijnë menstruacionet ose ka dhimbje menstruale por pa i ardhur asgjë para perëndimit të diellit? Përgjigje: Nëse një grua e ndien se gjaku është duke i ardhur ose ka...

TRENDI I PYETJEVE