Sunday, March 19, 2023
Pyetja: A është sipas sunetit profetik t'i shtojmë lutjet në ditën e xhuma? *** Përgjigjja: Ebu Musa el-Esh’ari (Allahu qoftë i kënaqur me të!), ka thënë se e ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut ﷺ të thoshte lidhur me çastin e xhumasë: “Ky është mes kohës kur imami ulet deri në kohën kur...
Pyetja: A është sunet të bëjmë dua gjersa bie shi? *** Përgjigjja: Po. Hadithi autentik në lidhje me shiun tregon se të bërit dua gjatë shiut është nga kohët e pranimit të duave. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: A është e mundur të na marrin mësysh edhe pasi të themi gjithë dhikrin dhe lutjet para se të dalim jashtë? *** Përgjigjja: Po, është e mundur nëse dëshiron Allahu, gjithçka është në Dorën e Tij. Mirëpo duhet të kemi mendimin dhe shpresën e mirë për Allahun, ngase Allahu është ashtu siç...
Pyetja: Kur bëjmë dua, a të themi "na e mundëso, nëse është hajr për ne"? *** Përgjigjja: Falenderimi i takon Allahut, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin ﷺ. Kur bëjmë dua, nuk kemi nevojë të themi "na e mundëso, nëse është hajr për ne", sepse Allahu i jep...
Pyetja: A duhet patjetër të kemi abdes dhe të drejtohemi nga kibla kur bëjmë dua dhe dhikër? *** Përgjigjja: Falenderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ. Jo, kjo është vetëm e rekomanduar. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: Kam nënën shumë të sëmurë, a të bëj lutje dhe të prej kurban për shërim të saj? *** Përgjigjja: Allahu ja lehtësoftë asaj nëne dhe e drejtoftë nga njëra rrugë! Se a bën të bësh lutje për nënën tënde, kjo pytje nuk duhet bërë fare, sepse njeriu duhet gjithmonë të bëj lutje në...
Pyetja: A duhet ta fshijmë fytyrën me duart tona pasi të bëjmë dua apo kjo është bidat? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ. Përshkimi i fytyrës me duar apo fshirja e saj pas duave është risi (bidat) në fe. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: A llogaritet koha mes ezanit dhe ikametit si kohë e pranimit të duave për femrën gjatë ciklit të saj menstrual, apo kjo vlen vetëm kur ajo është e pastër? *** Përgjigjja: Të qenit me të përmuajshmet nuk ndikon në validitetin e duasë së saj! Duaja e saj dëgjohet dhe pranohet. Shejh Asim El...
Pyetja: A lejohet të lutemi "O Allah më fal një djalë!"? *** Përgjigjja: Natyrisht se kjo lejohet ngase nuk ka ndalesë për kërkimin e fëmijës së gjinisë mashkullore. Por ajo që ndalohet është urrejtja e gjinisë femërore. Andaj ne kemi edhe pejgamber të cilët përmenden në Kuran të cilët i kanë bërë dua Allahut,...
Pyetja: Kur është më mirë të bëhet dhikri i mëngjesit dhe i mbrëmjes? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ Allahu i Madhëruar thotë: "(ajo dritë) Është në shtëpitë (xhamitë) që Allahu lejoi të ngrihen, e që në to të përmendet emri i Tij, t'i bëhet...

TRENDI I PYETJEVE