Pyetja:

Cilat janë shenjat e natës së Kadrit?

***

Përgjigjja:

Ndër shenjat e natës së Kadrit është se ajo është një natë e qetë dhe zemra e besimtarëve është admiruese dhe në paqe me të, ai bëhet aktiv në bërjen e veprave të mira, ndërsa Dielli në mëngjesin vijues ngrihet qartë pa ndonjë rreze.

Shejh Ibn Uthejmin, “Fetaua Ramadan”, vëll. II, fq. 852, fetua nr. 841.

Përktheu: Udha e Besimtarëve