Friday, May 20, 2022
Pyetja: Cili është gjykimi i agjërimit të gjashtë ditëve të Shevalit? A është e detyrueshme? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Agjërimi i gjashtë ditëve të Shevalit pas agjërimit të detyrueshëm të Ramazanit është sunet i pëlqyer, jo vaxhib. Është e rekomanduar që muslimani të agjërojë gjashtë ditë të Shevalit, dhe në këtë...
Pyetja: Pranimi i duave për personin që agjëron deri në iftar, a vlen kjo vetëm gjatë muajit të Ramazanit apo edhe për agjërimin e ashures dhe agjërimet vullnetare? *** Përgjigjja: Po. Kjo përfshin të gjitha agjërimet. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: Si mund të përfitojë nga mirësitë e natës së Kadrit një grua me menstruacione? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Gruaja me menstruacione mund t'i kryejë të gjitha ibadetet përveç faljes, agjërimit, tavafit të Qabes dhe itikafit në xhami. Është transmetuar se Pejgamberi ﷺ rrinte zgjuar natën gjatë dhjetë netëve të fundit të...
Pyetja: Në imsakijet që janë kohët e namazit dhe iftari e syfiri, shkruan një dua që bëhet kur të çelish iftar. A është patjetër këtë dua ta bësh, a mundet të thuash diçka tjetër? *** Përgjigjja: Në disa hadithe të përcjellura prej të Dërguarit të Allahut ﷺ theksohet vlera e lutjes në iftar...
Pyetja: A është i lejuar itikafi për femrat? *** Përgjigjja: Itikafi është: Qëndrimi në xhami për një kohë të caktuar, pa dalur prej saj, me qëllim adhurimi për Allahun. Itikafi për femrat ka bazë në sheriatin Islam. Aisheja (Allahu qoftë i kënaqur me të!) ka qënduar në Itikaf gjatë dhjetë ditëve të fundit të...
Pyetja: Kur nuk refuzohet lutja e agjëruesit? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Ekziston një transmetim në lidhje me virtytin e lutjes së atij që agjëron dhe thotë se ajo është përgjigjur. Ky transmetim është nga Ebu Hurejra, nga Pejgamberi ﷺ se agjëruesit dhe lutja e atij që i është bërë padrejtësi ngrihet mbi...
Pyetja: A duhet të kompenzohet dita e prishur e agjërimit vullnetar? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin tonë Muhamedin ﷺ, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, si dhe mbi të gjithë ata që e pasuan dhe e pasojnë rrugën e tij deri në...
Pyetja: A lejohet përdorimi i aparaturës për zbardhjen e dhëmbëve gjatë ditës në Ramazan? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Kompletet për zbardhjen e dhëmbëve përfshijnë kallëpe në formën e dhëmbëve, brenda të cilëve ka një substancë zbardhuese. Këto kallëpe mbahen mbi dhëmbë dhe lihen aty për një kohë të caktuar Ndikimi që këto...
Pyetja: Ndaj shumë lojtarëve myslimanë në shtetet evropiane, ushtrohen presione për shkak të agjërimit gjatë stërvitjes. Disa prej tyre e kanë prishur agjërimin, kurse të tjerët kanë refuzuar. Prandaj, a u lejohet sportistëve myslimanë ta prishin agjërimin nëse përfaqësojnë vendin e tyre në një shtet tjetër? A u lejohet prishja...
Pyetja: Namazi i natës i cili bëhet nëpër xhamia në muajin e Ramazanit e sidomos në 10 netët e fundit, a është bidat? Se një hoxhë thonte që Pejgamberi alejhi selam nuk e ka bërë këtë vepër asnjëherë kështu me xhemat me fale namaz nate në xhami. *** Përgjigjja: Falenderimi i takon...

TRENDI I PYETJEVE