Sunday, March 19, 2023
Pyetja: Çfarë shpërblimi i pret agjëruesit? *** Përgjigjja: Sipas haditheve të Pejgamberit ﷺ, shpërblimi i cili pret agjëruesit është: “Me të vërtetë në Xhenet ekziston një derë e cila quhet Rejjan. Në të do të hyjnë vetëm agjëruesit dhe askush tjetër pos tyre.” Muaji Ramazan është adhurim, mëshirë, falje. Ai konsiderohet devotshmëri, mbrojtje...
Pyetja: Çfarë begatie është ta arrijmë Ramazanin? *** Përgjigjja: Arritja e Ramazanit është begati për muslimanët. Përshkrimet për te janë të mangta nga njerëzit, por në një hadith Ebu Hurejre transmeton se i Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: “Ju ka ardhur juve Ramazani, muaj i bekuar. Allahu e ka bërë detyrë për...
Pyetja: Sa urtësi fshihen pas agjërimit? *** Përgjigjja: Këtë udhëtim të bukur do ta vazhdojmë me disa urtësi të një adhurimi madhështor, agjërimit, e të cilat, bazuar në hulumtime dhe studime, tash së voni i kanë zbuluar shkencëtarët. Kur i sëmuri t’i ketë “çuar duart” nga mjekët dhe shpresa për shërim të ketë humbur...
Pyetja: Cilat janë dobitë shpirtërore dhe shëndetsore të agjërimit? *** Përgjigjja: Allahu i Madhëruar në Kuran ka treguar qartë kur ka thënë: "... po qe se e dini, agjërimi është më i mirë për ju." (Bekare: 184), por meqë njeriu ka një strukturë të përbërë prej shpirtit dhe trupit dhe që të dyja...
Pyetja: Me çfarë etike duhet pajisur agjëruesi? *** Përgjigjja: Elementët kryesorë të etikës ose mustehabet e agjërimit janë këto: Ngritja në syfyr. I Dërguari i Allahut ﷺ, në një hadith ka thënë: “Ngrihuni në syfyr se në ngritjen dhe në ngrënien në syfyr ka bereqet!” Kurse në një hadith tjetër ka thënë kështu: “Fuqizojeni agjërimin...
Pyetja: A është e vërtetë se agjërimi ndikon në rritjen e fuqinë së të menduarit? *** Përgjigjja: Sipas një hulumtimi të botuar kohë më parë nga stafi i ekipit të profesor Jeffrey Davies të Universitetit Swansea, të agjëruarit mund ta rris fuqinë e të menduarit. Sipas këtij hulumtimi u arritën të dhëna shkencore...
Pyetja: A lejohet ta agjërojmë vetëm ditën e xhuma kur i bie të jetë dita e Arafatit? *** Përgjigjja: Nuk përbën problem agjërimi vetëm i ditës së xhuma nëse i bie ditë e Arafatit. Shejh Uthejmini ka thënë: "Agjërimin e ditës së xhuma vetëm e ka ndaluar Profeti , por nëse dita e Arafatit...
Pyetja: Nëse nuk kemi para për të paguar vitrat, a lejohet t'i huazojmë parat për një kohë të caktuar në mënyrë që të paguajmë vitrat? *** Përgjigjja: Në këto raste nuk e ka obligim por lejohet që të marr borxh dhe të paguajë vitrat. Gjithashtu familjarët dhe shokët e këtij personi duhet të...
Pyetja: Kam disa ditë borxh nga Ramazani për shkak të ciklit menstrual, kam vendosur që t'i kompenzoj këtë muaj. A mundem të agjëroj të enjten dhe të premtën apo të premtën dhe të shtunën? Cilat ditë nuk lejohet t'i agjëroj? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi...
Pyetja: Cili është gjykimi i agjërimit të gjashtë ditëve të Shevalit? A është e detyrueshme? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Agjërimi i gjashtë ditëve të Shevalit pas agjërimit të detyrueshëm të Ramazanit është sunet i pëlqyer, jo vaxhib. Është e rekomanduar që muslimani të agjërojë gjashtë ditë të Shevalit, dhe në këtë...

TRENDI I PYETJEVE