Wednesday, October 5, 2022
Pyetja: A lejohet ta agjërojmë vetëm ditën e xhuma kur i bie të jetë dita e Arafatit? *** Përgjigjja: Nuk përbën problem agjërimi vetëm i ditës së xhuma nëse i bie ditë e Arafatit. Shejh Uthejmini ka thënë: "Agjërimin e ditës së xhuma vetëm e ka ndaluar Profeti , por nëse dita e Arafatit...
Pyetja: Nëse nuk kemi para për të paguar vitrat, a lejohet t'i huazojmë parat për një kohë të caktuar në mënyrë që të paguajmë vitrat? *** Përgjigjja: Në këto raste nuk e ka obligim por lejohet që të marr borxh dhe të paguajë vitrat. Gjithashtu familjarët dhe shokët e këtij personi duhet të...
Pyetja: Kam disa ditë borxh nga Ramazani për shkak të ciklit menstrual, kam vendosur që t'i kompenzoj këtë muaj. A mundem të agjëroj të enjten dhe të premtën apo të premtën dhe të shtunën? Cilat ditë nuk lejohet t'i agjëroj? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi...
Pyetja: Cili është gjykimi i agjërimit të gjashtë ditëve të Shevalit? A është e detyrueshme? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Agjërimi i gjashtë ditëve të Shevalit pas agjërimit të detyrueshëm të Ramazanit është sunet i pëlqyer, jo vaxhib. Është e rekomanduar që muslimani të agjërojë gjashtë ditë të Shevalit, dhe në këtë...
Pyetja: Pranimi i duave për personin që agjëron deri në iftar, a vlen kjo vetëm gjatë muajit të Ramazanit apo edhe për agjërimin e ashures dhe agjërimet vullnetare? *** Përgjigjja: Po. Kjo përfshin të gjitha agjërimet. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: Si mund të përfitojë nga mirësitë e natës së Kadrit një grua me menstruacione? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Gruaja me menstruacione mund t'i kryejë të gjitha ibadetet përveç faljes, agjërimit, tavafit të Qabes dhe itikafit në xhami. Është transmetuar se Pejgamberi ﷺ rrinte zgjuar natën gjatë dhjetë netëve të fundit të...
Pyetja: Në imsakijet që janë kohët e namazit dhe iftari e syfiri, shkruan një dua që bëhet kur të çelish iftar. A është patjetër këtë dua ta bësh, a mundet të thuash diçka tjetër? *** Përgjigjja: Në disa hadithe të përcjellura prej të Dërguarit të Allahut ﷺ theksohet vlera e lutjes në iftar...
Pyetja: A është i lejuar itikafi për femrat? *** Përgjigjja: Itikafi është: Qëndrimi në xhami për një kohë të caktuar, pa dalur prej saj, me qëllim adhurimi për Allahun. Itikafi për femrat ka bazë në sheriatin Islam. Aisheja (Allahu qoftë i kënaqur me të!) ka qënduar në Itikaf gjatë dhjetë ditëve të fundit të...
Pyetja: Kur nuk refuzohet lutja e agjëruesit? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Ekziston një transmetim në lidhje me virtytin e lutjes së atij që agjëron dhe thotë se ajo është përgjigjur. Ky transmetim është nga Ebu Hurejra, nga Pejgamberi ﷺ se agjëruesit dhe lutja e atij që i është bërë padrejtësi ngrihet mbi...
Pyetja: A duhet të kompenzohet dita e prishur e agjërimit vullnetar/nafile? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin tonë Muhamedin ﷺ, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, si dhe mbi të gjithë ata që e pasuan dhe e pasojnë rrugën e tij deri në...

TRENDI I PYETJEVE