Përmbledhje e dispozitave të agjërimit të gjatë ditëve të Shevalit- Lejohet agjërimi i gjashtë ditëve të Shevalit para kompensimit (të ditëve të humbura të Ramazanit), ngase, kur dikush e prish agjërimin me arsye të pranueshme, është si ai që ka agjëruar, dhe futet në fjalën e Pejgamberit: "Ai që...
Pyetje: Cili është gjykimi për të dhënë me dashje më shumë se 1 sa’a për zekatul-fitr dhe të konsiderojmë këtë shtesë si bamirësi? Përgjigje: Nuk ka të keqe në këtë. Është mirë që të jepet më shumë, kjo është në rregull. Ndërsa nuk është e lejuar për të dhënë më...
Pyetje: A duhet të filloj të agjëroj ditët kaza të Ramazanit menjëherë pas Bajramit apo mund të agjëroj ditët e Shevalit si fillim? Ditët kaza të Ramazanit duhet të agjërohen pa ndërprerje apo mund të agjërohen ditë të caktuara dhe të ndara?   Përgjigje:  Ditët kaza të Ramazanit kanë kohë deri...
Koha e Sadaka-Fitrit Pyetje:  A mund të jepen fitrat në mes të Ramazanit? Përgjigje: Sadekatul-fitri, apo siç njihet ndryshe tek ne “fitrat” jepet për të shprehur falënderim ndaj Allahut, për t’u pastruar nga të metat që janë shfaqur gjatë Ramazanit dhe për t’u garantuar të varfërve ushqimin në ditën e Bajramit, në...
Pyetje:A shihet nata e Kadrit me sy, thjesht me sytë e njeriut, ngase disa njerëz thonë: “Nëse njeriu mund ta sheh natën e Kadrit, atëherë do të sheh dritë në qiell apo diç të ngjashme.” Si e ka parë i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem dhe sahabët...
Është quajtur nata e kadrit me këtë emër për disa arsye:• E para: Ngase në këtë natë caktohet çfarë do të ndodh gjatë këtij viti dhe kështu shkruhet e gjitha, kjo është prej urtësisë së Allahut të Plotfuqishëm, po ashtu është sqarim i përsosmërisë së veprimit dhe krijimtarisë së...
بسم الله الرحمن الرحيم Pyetje: Jam një agjëruese e rregullt dhe sot gjatë ditës me hipi temperature 39.5 dhe fillova të rëndohem në trup aq sa po e shikoja të vështirë agjërimin dhe e prisha. A kam bërë gjynah, sepse më thanë që ke bërë gjynah dhe duhet ta shpaguash...
Kërkimi i natës së Kadrit Prej urtësisë së Allahut të Gjithëdijshëm është që të mos jetë e përcaktuar qartë se kur është nata e Kadrit. Për këtë arsye i Dërguari i Allahut Muhamedi (alejhissalatu uesselam) na ka porositur duke na thënë: "Kërkojeni atë në dhjetë ditëshin e fundit të Ramazanit,...
Nata e Kadrit Nata e Kadrit është nata më e mirë në të gjithë vitin. Allahu i Madhëruar në Kuran thotë: "Nata e Kadrit është më e mirë se një mijë muaj." El-Kadr, 8. Pra, veprat më të vlefshme te Allahu, si: namazi, leximi i Kuranit, përmendja e Zotit, istigfari...
Shejh Muhamed ibën Salih, elUthejmin, Allahu e mëshiroftë ka thënë:Sa i përket urtësisë së obligimit të nxjerrjes së Zekatul-Fitrit, për urtësinë e saj veçse është transmetuar një hadith nga Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem, hadith që e transmeton Ibën Abbasi, radijAllahu anhuma, ku thotë: “E ka bërë obligim i...

TRENDI I PYETJEVE