Wednesday, October 5, 2022
Pyetja: A lejohet shitja e arit me këste? *** Përgjigjja: Blerja e arit dhe argjendit dhe pagesa e parave me këste, që përfshin blerjen e menjëhershme dhe kryerjen e pagesës më vonë gjatë një periudhe disa mujore, nuk është e lejueshme. Arsyeja e ndalimit është sepse konsiderohet të jetë riba annasi’ah (kamatë për...
Pyetja: A është hadith i vërtetë që Pejgamberi ﷺ na ka thënë të bëjmë dua gjatë kohës kur bie shi dhe është diell gjithashtu, domethënë dielli rrezon dhe të njëjtën kohë bie shi? *** Përgjigjja: Ky hadith nuk është autentik. Hadithi autentik flet se si Pejgamberi ﷺ na ka udhëzuar të bëjmë dua...
Pyetja: Të thuash "Jeta nuk është e mirë" a hyn nën titullin e sharjes së kohës? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Ndalimi për të luftuar kundër kohës Është vërtetuar se është e ndaluar të bëhet inventarizimi me kohën, siç përmendet në hadithin e Ebu Hurejres (Allahu qoftë i kënaqur me të) i...
Pyetja: Ka xhemat që falet në katin e dytë dhe të tretë të një ndërtese që është ndërtuar mbi një varrezë. A u lejohet atyre të falin namaz atje dhe a mund të vazhdojnë ta bëjnë këtë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Nëse ndërtesa është e ndarë, dhe në vendin ku falen namazi...
Pyetja: A na falen gjynahet e vogla me kalimin e kohës, pa kërkuar falje? *** Përgjigjja Gjynahet e vogla mund të na falen përderisa u ruhemi dhe largohemi gjynaheve të mëdha, nga abdesi në abdes, nga një Ramazan në tjetrin. Dhe madje edhe gjersa falemi, ngase disa prej gjynaheve tona na vendosen në...
Pyetja: Unë jam një djalë i ri që punoj në një kompani dhe kam marrë një apartament me qira. Mësova se gruaja që zotëron apartamentin ka marrë një kredi me bazë kamate për ta blerë dhe qiraja është më e lartë se pagesat që ajo bën në bankë. Kështu ajo...
Pyetja: Unë ngritem menjëherë pas faljes së namazit dhe ulem në safin e fundit e bëj dhikrin, a jam duke vepruar gabim? *** Përgjigjja: Më e mira është të qëndrosh në të njëjtin vend dhe të përfundosh dhikrin, por nuk ke gjynah edhe pse ndryshon vendin. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: A mundem të i marr paratë e shpenzimeve të studimeve për gruanë time nga vjehrri? Nëse ai dëshiron që të m'i jap ato, a llogariten si pjesë e prikës (dhuratë për dhëndrin nga familja e nuses para martesës)? *** Nëse ai ia jep këto para vajzës së tij, ato i përkasin...
Pyetja: Kam blerë rroba të shtrenjta me paratë e vjedhura. Njerëzit prej të cilëve i kam vjedhur ato para nuk i njoh dhe as nuk kam më para. Jam penduar. Çfarë duhet të bëjë me ato rroba? A mundem t'i mbajë ato? Apo është më mirë që t'i hedhi tutje? *** Përgjigjja: Dhuroja...
Pyetja: A lejohet ta mbajmë breshkën si kafshë shtëpiake? *** Përgjigjja: Nuk ka ndonjë ndalesë në mbajtjen e breshkës si kafshë shtëpiake përderisa kjo është e ligjshme në shtetin tënd. Shejh Asim El Hakim

TRENDI I PYETJEVE