Wednesday, September 27, 2023
Pyetje: Allahu ka thënë: “Kushdo që i kthen shpinën këshillës Sime, do të ketë jetë të mjeruar dhe në ditën e kijametit do ta ringjallim të verbër.” Taha, 20:124 Cili është komentimi i këtij ajeti? Allahu të shpërbleftë me çdo të mirë! Përgjigje: Allahu -subhanehu ue te ala- ka thënë: “Kur t’ju vijë udhëzim...
Çka thoni për një njeri i cili pi alkool dhe falë namaz? Falënderimi i takon Allahut, paqja dhe bekimi qofshin mbi të Dërguarin e Allahut. Kjo është, me të vërtetë, për të ardhur keq. Pasiqë namazi i mirëfilltë siç përcaktohet nga Allahu i Plotfuqishëm, ndalon nga imoraliteti dhe e keqja. Këtë...
Allahu ka përgatitur për sprovat shpërblim të madh dhe përfundim të mirë. Sëmundja është sprovë për të cilën i Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue selem, ka thënë: “Besimtarin nuk e godet as lodhje e as sëmundje, as brengë e as pikëllim, as dëm e as dëshpërim, edhe për ferrën që...
Pyetje: Bashkëshortja ime është prekur nga një sëmundje dhe që atëherë ka filluar të frikohet nga çdo gjë dhe assesi nuk mundet të rrijë vetëm. Ndërsa pyetësi tjetër thotë se ankon nga e njëjta gjendje dhe se, për këtë shkak, nuk shkon të falet me xhemat. Andaj, pyet se...
I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, është pyetur se a do ta shohin besimtarët Zotin e tyre në Ditën e Gjykimit. Atëherë i Derguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selem), ka pyetur: "A ju pengon diçka që ta shihni diellin kur nuk ka vranësira?" "Jo, o i Dërguari i...
PËRGJIGJE: Nuk lejohet të merret/të hahet pasuria e huaj pa lejen e pronarit të saj. Allahu i Lartësuar thotë: “Mos i hani pasurinë njëri-tjetrit me pa të drejtë! “ (El-Bekare, 188) Nga ky rregull bën përjashtim rasti,kur njerëzit zakonisht ia lejojnë njëri-tjetrit, si për shembull, kur një person kalon pranë pemishtes...
PYETJE: Salam alejkum! A është i vlefshëm abdesi nëse merret në banjo që është pjesë e tualetit? PËRGJIGJE: Alejkum selam! Abdesi i tillë është i rregullt. Shumica e banesave dhe shtëpive në qytete dhe vendbanime moderne kanë një zgjidhje të tillë. Ndoshta do të ishte më mirë nëse këto hapësira do të...
Pyetje: Jemi në prag të Bajramit të Kurbanit, dhe muslimanët do të vrasin një numër të madh të kafshëve në emër të sakrificës. Më intereson pyetja, a është kjo në përputhje me humanizmin dhe butësinë në të cilën thirret Islami? Përgjigjja: Allahu i Lartësuar thotë: “Te Allahu nuk arrin as mishi i tyre...
Pyetja: Kush e shpiki për herë të parë mevludin? *** Përgjigjja: Të parët që e shpikën ishin fatimitë në Egjipt në shekullin e katërt, pas kësaj në shekullin e shtatë nga Melik Erbil në Irak, pastaj u shpërnda tek muslimanët. Dhe, siç thotë shejh Islam Ibn Tejmije, në librin "Iktida siratu el-musekim" shkaku i...
Një njeri i varfër e merr zegatin nga shoku i tij i pasur duke i thënë se do ta shpërndaje, pastaj e merr për vete, a lejohet kjo vepër? Përgjigje: Këtë e ka haram dhe kjo bie ndesh me emanetin, sepse pronari i zeqatit ia jep në mënyrë që...

TRENDI I PYETJEVE