Thursday, February 2, 2023
Pyetja: Kush janë evlijatë? Cilat janë gradat apo shkallët e tyre? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Evlijatë (aleatët e Allahut) – në mënyrë të qartë dhe të shkurtër – janë njerëz besimtarë dhe të devotshëm, të cilët vazhdimisht janë të vetëdijshëm se Allahu i Lartësuar i vëzhgon ata në të gjitha...
Pyetja: Vajza ime mban aparate dëgjimi. A lejohet fshirja e veshëve nga jashtë vetëm kur merr abdes, pa e fshirë pjesën e brendshme, pasi ajo e ka shumë të vështirë të nxjerrë aparatet e dëgjimit, dhe futja e ujit në to mund t'i dëmtojë ato? Ju lutemi na këshilloni, Allahu...
Pyetja: Unë bëra kontratën e martesës me një vajzë dhe kam qenë vetëm me të më shumë se një herë, për periudha të gjata, gjatë të cilave kemi qenë intim por pa kryer marrëdhënie. Pastaj u divorcova nga ajo. A kam të drejtë ta marr mbrapsht pa një kontratë të re...
a-lejohet-depilimi-i-perhershem-ne-pjeset-intime
Pyetja: A lejohet depilimi i përhershëm në pjesët intime? ***  Përgjigjja: Po, ju mund ta bëni këtë nëse është jo e dëmshme nga ana mjekësore. Mirëpo nuk lejohet ta lejoni askënd që të kryejë këtë ngase është avret (pjesë intime, që nuk lejohet të shihet) edhe për personat e gjinis së njëjtë. Shejh Asim El...
Pyetja: Si mundem ta di se a po bëj gjënë e duhur? Nganjëherë ndihem larg nga qetësia e zemrës dhe Allahu ndonëse fali 5 kohët e namazit dhe lexoj Kuran dhe bëj dhikër gjatë ditës dhe përsëri ndihem sikur po bëj diçka gabim. Përgjigjja: Kjo është diçka e natyrshme ngase imani i...
A eshte i lejuar budybuildingu dhe fitnesi ne Islam
Pyetja: A janë bodybuilding dhe fitnesi të lejuar? *** Përgjigjja: Bodybuilding-u dhe fitnesi janë të lejuar. Kjo mund të veprohet si metodë për mbajtjen e trupit në formë, por pa mos u fiksuar me të. Nuk lejohet poashtu që të bëheni bodybuilder profesionist ngase kjo përfshin ekspozimin e avretit (pjesëve të turpshme të...
Pyetja: Kam një biznes me kaligrafi në instagram. Për të marrur porosit kërkoj nga klientët të kontaktojnë në mesazhe private. Si t'ia bëj për të marrur porositë nga meshkujt? Website nuk kam ngase nuk kam buxhet të mjaftueshëm për të. *** Përgjigjja: Përderisa bisedoni vetëm për biznesin, nuk prishë punë. Por duhet ta...
Pyetja: A mundem të bëj dhikër me tespih gjersa e dëgjoj hutben e xhumasë? *** Përgjigjja: Jo, kjo kurrsesi nuk lejohet dhe është e ndaluar, gjithashtu do ta bënte xhumanë të pavlefshme për ju. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: Para gjumit i ngriti duart, i them 3 kuleudhat dhe fryejë në to pastaj fërkojë tërë trupin. Këtë e bëjë tre herë. Pastaj e recitoj suren Mulk dhe Ajetul Kursinë. Për të përmbyllur, e recitojë suren Kafirun sepse siç kam lexuar një hadith të mbron nga rënia në shirk....
Pyetja: A kam mëkat nëse vdes nga anoreksia? *** Përgjigjja: Kjo nuk lejohet ngase Allahu ka treguar se trupi ka të drejta mbi ty. Këta trupa nuk na takojnë neve ata janë amanet nga Allahu i Lartësuar. Ti nuk ke të drejtë ta keqtrajtosh dhe abuzosh atë (trupin tënd) në këtë mënyrë. Kërko ndihmë...

TRENDI I PYETJEVE