Friday, May 20, 2022
Pyetja: Ajo e inatosi shumë të shoqin dhe i kërkoi që ta divorconte, kështu që ai e divorcoi atë. *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Për sa i përket shkurorëzimit (talak-ut) në gjendje zemërimi, në disa raste shkurorëzimi nuk llogaritet si i tillë, sipas konsensusit të studiuesve; në disa raste ajo llogaritet...
Pyetja: Cila është detyra e mahremit ndaj të afërmve të tij femra, të cilat kanë nevojë që ai t'i ndihmojë ato në punët e tyre të përditshme? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Një nga mënyrat se si Islami kujdeset për gratë, i mbron ato dhe tregon mëshirë ndaj tyre është se ajo ka...
Pyetja: A i lejohet inxhinjerit të mbikëqyrë shtëpinë e cila ndërtohet me kamatë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin ﷺ Ata që marrin hua të tilla kanë bërë mëkat të madh, dhe ju duhet t'i këshilloni dhe t'u kujtoni se ajo që...
Pyetja: A është e detyrueshme marrja e abdesit gjatë recitimit dhe prekjes së Kuranit të përkthyer, për shembull kur është edhe teksti arab po ashtu edhe përkthimi në anglisht (apo gjuhë tjetër) në një vend? *** Përgjigjja: Jo, abdesi nuk është i detyrueshëm për këtë pasi nuk konsiderohet si mus'haf (Kuran). Shejh Asim El...
Pyetja: Vdekja gjatë kryerjes së një mëkati të madh apo të vogël a do të thotë se personi me siguri do të shkojë në xhehenem dhe nuk do të ketë mundësi të shkojë në xhenet sepse ai vdiq duke mos iu bindur Allahut? *** Përgjigjja: Nëse një musliman vdes duke bërë një mëkat...
Pyetja: Ata që shikojnë filma në kinema duke blerë bileta po ashtu abonimi në netflix etj., a konsiderohet si shpenzim parash për haram në këtë rast? *** Përgjigjja: Sigurisht! ata do të merren në pyetje për të gjitha këto në Ditën e Gjykimit. Shejh Asim El Hakim  
Pyetja: A është risi (bidat) të thuash "Bismilahi Rrahmani Rrahim" në vend të "Bismilah" para se të marrësh abdes? *** Përgjigjja: Kjo nuk është një risi për ta thënë, por nuk është nga suneti. Thjesht thuaj "Bismilah" (Me emrin e Allahut). Shejh Asim El Hakim
Pyetja: Cili është vendimi islam për mbajtjen e një makinerie që gdhend në kristal dhe përdorimin e saj për të fituar para, pasi unë jetoj në një vend jashtë Mbretërisë Saudite me qëllim të kërkimit të mundësive të biznesit? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Nëse imazhi është i lejueshëm, si p.sh....
Pyetja: Cili është vendimi i hedhjes me parashutë? Si një formë e argëtimit hallall, jo për t'u mburrur/shfaqur në rrjetet sociale. *** Përgjigjja: Nëse ekziston një kërcënim për jetën ose sigurinë e dikujt, kjo nuk lejohet pasi është duke u hedhur në rrugë të keqe pa arsyetim të duhur. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: A lejohet t'ia shtyejmë martesën vajzës së vogël derisa të martohet vajza e madhe? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Nuk i lejohet babai që ta pengojë vajzën e tij të vogël të martohet, nëse i është bërë propozim për të, me arsyetimin se vajza e madhe duhet të martohet para saj. Përkundrazi,...

TRENDI I PYETJEVE