Pyetja:

Cili është dhikri që duhet ta bëjmë kur dalim nga xhamia?

***

Përgjigjja:

Nga xhamia dalim me këmbën e majtë, duke thënë:

بِسْمِ اللَّهِ وَالصّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِك، اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

Bismil-lãh, weṣ-ṣalãtu wes-selãmu ‘alã Rasũlil-lãh. All-llãhumme innĩ es’eluke min faḍlike, All-llãhumme i’ëṣimnĩ minesh-shejṭãnirr-rraxhĩm.

(Në emër të Allahut, salavati dhe selami i Allahut qofshin mbi Muhamedin. ‘O Allah! Të lutem të më japësh nga mirësitë e Tua!’ O Allah, më mbroj nga shejtani i mallkuar!).[1]

———————-

[1] Ibn Maxhe