Pyetja:

A duhet ta ndërrojmë vendin (rreshtin) e faljes pas farzit për t’ falur sunetet?

***

Përgjigja:

Po, sepse argumenti nxirret nga hadithi i Muavisë r.a., i cili përcjell: “Na ka urdhëruar i Dërguari i Allahut [ﷺ], që të mos ngjisim ndonjë namaz me ndonjë namaz tjetër, pa biseduar ose pa dalur. [1]

Allahu e di më së miri.

“Kushtet e fesë”, Shejh Uthejmini (fq 318)

———————————————-

[1] Buhariu (597), Muslimi (316)