Pyetja:

A duhet ta ndërrojmë vendin (rreshtin) e faljes pas farzit për t’i falur sunetet?

***

Përgjigjja:

Po, sepse argumenti nxirret nga hadithi i Muavisë r.a., i cili përcjell: “Na ka urdhëruar i Dërguari i Allahut ﷺ, që të mos ngjisim ndonjë namaz me ndonjë namaz tjetër, pa biseduar ose pa dalur. [1]

Allahu e di më së miri.

Shejh Ibn Uthejmin, “Kushtet e fesë” (fq 318)

———————————–

[1] Buhariu (597), Muslimi (316)