Pyetja:

A është gjynah lënia e namazit të vitrit?

***

Përgjigjja:

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

S’mund të themi gjynah përderisa është sunet, po është transmetuar nga imam Ahmedi se njeriu që e lë atë vazhdimisht quhet se është i prishur e i keq dhe se Profeti ﷺ, s’e ka lënë asnjëherë as në udhëtim, as kur ka qenë vendali.

Imam dr. Ahmed Kalaja