Wednesday, February 1, 2023
Pyetja: A mundem të bëj dhikër me tespih gjersa e dëgjoj hutben e xhumasë? *** Përgjigjja: Jo, kjo kurrsesi nuk lejohet dhe është e ndaluar, gjithashtu do ta bënte xhumanë të pavlefshme për ju. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: Ka xhemat që falet në katin e dytë dhe të tretë të një ndërtese që është ndërtuar mbi një varrezë. A u lejohet atyre të falin namaz atje dhe a mund të vazhdojnë ta bëjnë këtë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Nëse ndërtesa është e ndarë, dhe në vendin ku falen namazi...
Pyetja: Unë ngritem menjëherë pas faljes së namazit dhe ulem në safin e fundit e bëj dhikrin, a jam duke vepruar gabim? *** Përgjigjja: Më e mira është të qëndrosh në të njëjtin vend dhe të përfundosh dhikrin, por nuk ke gjynah edhe pse ndryshon vendin. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: Mua më mbetën dy namaze para një dite, por harrova krejt se cilat namaze ishin në pyetje. Për këtë, a bën të fali dy namaze sipas llogaritjes sime, apo cilat ma merr mendja më tepër se më kanë mbetur? *** Përgjigjja: Së pari duhet patur parasysh se namazet duhet falur në...
Pyetja: A na lejohet t'i thërrasim familjarët tanë nga gjumi pa pasur leje paraprake prej tyre, nëse ezani i namazit të ikindisë veçse ka thirrur? *** Përgjigjja: Ju duhet t'i zgjoni nga gjumi familjarët tuaj nëse koha e namazit është duke kaluar, kjo përderisa u kërkojnë të mos e bëni. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: Nëna ime ka probleme me vena dhe mjeku i ka thënë t'i mbaj çorapet për vena, dmth., komplet këmbët i ka me çorape përveç gishtave të këmbëve i ka hapur. A i lejohet të marr mes'h apo si t'ia bëj për abdes?  *** Përgjigjja: Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit!...
Pyetja: Fal çdo xhuma në xhami, por nuk fal pesë kohët e namazit, a marr gjynah? *** Përgjigjja: Pa dyshim që po. Fal xhumanë elhamdulilah mirësi, begati dhe përzgjedhje e Allahut. Nëse nuk i fal pesë vaktet e namazit a merr gjynah? Pa dyshim që po. Ti ke disa...
Pyetja: Cili është gjykimi i ngjitjes sup më sup dhe këmbët me këmbë me tjetrin, në namazin me xhemat? A është kjo sunet apo obligim? *** Përgjigjja: Është prej suneteve të forta dhe shumë të preferuara për t'u vepruar por nuk e prishë namazin nëse nuk veprohet. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: Tekbiret a mund t’i themi gjatë gjithë ditëve të Dhul Hixhes apo vetëm një ditë para Kurban Bajramit? *** Përgjigjja: Kjo është një prej shumë punëve të hajrit që mund t'i veprojmë gjatë ditëve të Dhul Hixhes. Tekbir kur themi e kemi fjalën për thënien "Allahu Ekber". Këto tekbire merren që nga dita...
Pyetja: Kur ta prejmë kurbanin për sa persona duhet ta bëjmë nijet, si ta bëjmë nijet dhe çfarë duash të themi? *** Përgjigjja: Kurbani mund të jetë kafshë e madhe apo e imtë. Kafshët e mëdha janë: lopët, bullicat apo devetë, ndërsa shtazë të imta janë delet dhe dhitë. Te shtazët e mëdha...

TRENDI I PYETJEVE