Vazhdojmë me publikimin e pyetjeve dhe përgjigjeve me qëllim mësimin e fesë tonë, pyetja e radhës e cila i është parashtruar hoxhës së nderuar Bedri Lika thotë: “A lejohet me pagu borgjin duke marr kredit?” ,për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë: