Monday, December 6, 2021
Pyetja: Për namazin në karrige? Pasi që kam operuar gjurin dhe nuk mund të përkulem, ku mund të shoh ndonjë foto se si duhet (a duhet?) të ngrihemi nga karrigia në përfundim të çdo rekati, apo vetëm në fillim kur bëhet nijeti? *** Përgjigja: Me Emrin e Allahut, Mëshirëplotit e Mëshiruesit! Sahabiu i ndershëm...
Pyetja: Cilin titull në Islam duhet ta posedojë unë që të kem të drejtë të flas për publikun (shikuesit) në rrjete sociale rreth fesë Islame, Kuranit, hadithit, etj... *** Përgjigja: Me Emrin e Allahut, Mëshirëplotit e Mëshiruesit! Lavd i qoftë Allahut, Zotit të botëve! Paqja, mëshira dhe përshëndetjet e Allahut qofshin për krijesën...
Pyetja: A më lejohet të gatuaj mish jo hallall?! *** Përgjigja: Përsa i përket gatimit, ai varet nga lloji i mishit që do gatuhet. Nëse mishi është hallall atëherë lejohet edhe gatimi i tij, e nëse ështe harram atëherë nuk lejohet as të gatuhet. Allahu i Madhëruar në Kuran thotë: “Bashkëpunoni për të...
Pyetja: A është feja opium për masat? *** Përgjigja: Në artin e drejtimit të masave, një ndër modalitetet më të përdorura –dhe që përdoret akoma- është: “Sulmi ndaj rivalit (armikut) politik si propaganda më efikase për të fituar hegjemoninë ndaj rivalëve politike. Kjo ndodh sepse duke e përdorur tjetrin si objekt sulmi, akuzuesi...
Pyetja: Cilin model duhet ndjekur për ligjërimin e sotëm islam? *** Përgjigja: "Kjo kohë është koha e butësisë, durimit dhe urtësisë, nuk është koha e ashpërsisë. Shumica e njerëzve janë të paditur, të pavëmendshëm dhe të ndikuar nga kjo botë, ndaj duhet patjetër durim, duhet patjetër butësi, derisa tu mbërrijë thirrja islame, derisa...
Pyetja: Në Youtube janë postuar disa video nga një person që nuk e njohim dhe në shikim të videove duket se personi është musliman, mirëpo janë disa gjëra që të bëjnë të dyshosh. Andaj, pyesim është i saktë komentimi i Imran Huseinit për dexhallin? *** Përgjigja: Këto dokumentarë përmbajnë edhe disa qëndrime, ide dhe...
Pyetja: A lejohet përdorimi i ilaçeve që përmbajnë alkool dhe drogë? **** Përgjigja: Së pari: Nuk lejohet përdorimi i drejtpërdrejtë i pijeve dehëse, si bar kurues. Argument për këtë është thënia e të Dërguarit të Allahut (ﷺ): “Allahu nuk e ka vendosur shërimin tuaj në gjërat që ua ka ndaluar.” Gjithashtu i Dërguari...
Pyetje: A ka dallim gjynahu prej haramit? *** Përgjigjje: Haram në aspektin gjuhësor do të thotë ndalesë, diçka që ndalohet të bëhet. Ndërsa në aspektin terminologjik, haram është çdo gjë që Allahu xh.sh. e ka ndaluar rreptësisht nëpërmjet ajeteve kur’anore apo nëpërmjet haditheve të të Dërguarit të fundit Muhamedit ﷺ. Gjynah do të thotë...

Ku ndikon ramazani?

Pyetja: Si ndikon Ramazani në shtimin e bereqetit? *** Përgjigja: Krahas segmenteve të tjera, të cilat janë të pranishme dhe evidente, nga mirësitë e muajit të begatë të Ramazanit janë edhe vlerat sociale. Tani, më shumë se asnjëherë më parë, kemi nevojë të jemi pranë njëri-tjetrit, t'i ofrojmë ndihmën e solidaritetit atyre që...
Pyetja: Nëse agjëruesi ushqehet nga harresa, a është i vlefshëm agjërimi? *** Përgjigjja: Ngrënia ose pirja nga harresa nuk ndikon në prishjen e agjërimit, por kur i kujtohet, ai duhet ta ndërpresë menjëherë (ushqimin ose pijen) dhe e vazhdon agjërimin duke mos qenë nevoja ta kompensojë, ngase agjërimi i tij konsiderohet i plotë....

TRENDI I PYETJEVE

Përshëndetje ✋

Jemi të lumtur të ndihmojmë në ofrimin e zgjidhjes për pyetjet, dilemat dhe brengat tuaja

Filloni një bisedë

Klikoni këtu të bisedoni me ne

Kërkojeni përgjigjen për pyetjen tuaj këtu

Kërko përgjigje për pyetjen tuaj
Na shkruani përmes whatsapp
Nëse dëshironi tu njoftojmë me email
Na lini numrin tuaj të telefonit që tu thërrasim
Cila është përshtypja juaj

Latest Posts

Si duhet të japim këshillë?

Pyetje: Cilat janë rregullat që duhet t’i kemi parasysh gjatë dhënies së këshillës? *** Përgjigje: Dhënia e këshillës është një prej të drejtave të vëllezërve mes vete dhe është tregues për vëllazërinë e sinqertë. Madje kjo është prej përsosurisë së imanit, ngase imani nuk përsoset, derisa muslimani ta dojë dhe ta urrejë për vëllanë e […]

Çfarë të bëjmë me letrat higjienike

Pyetja: A lejohet qe letrat apo picetat higjenike pas përdorimit të digjen në zjarr apo çfarë duhet bërë?   Përgjigja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshim mbi të dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Nuk ka […]

A shkojnë dikur në xhenet ata besimtarë me të cilët ndizet zjarri fillimisht?

Pyetje: A shkojnë dikur në xhenet ata me të cilët ndizet zjarri fillimisht, besimtarët muslimanë që kanë luftuar, kanë lexuar Kur’an e kanë dhënë pasuri jo për hir të Zotit? Bazohem edhe në këtë hadith pos një tjetri. Hadithi është në “Radijus Salihin”, numër. 148: “I falimentuar i umetit tim është ai që vjen në […]

Ku është Zoti?

Pyetja: Nëse pyesim gjashtë njerëz në gjashtë anë të Tokës se ku është Zoti, që të gjithë do të përgjigjen se “Ai është në qiell” dhe rrjedhimisht nënkuptohet se Toka, universi dhe çdo gjë që është në të është brenda Zotit. A është mëkat të thuhet kështu? E nëse nuk është kështu, si mund të jetë ndryshe? […]

A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke?

Pyetja: A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke apo nga dheu i një toke tjetër? *** Përgjigja: Nëse u qasemi studimeve kur’anore të kësaj fushe, materies së krijimit të Ademit, lavdërimet dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, praktikisht llojit të lëndës së krijimit, hasim se Kur’ani përdor disa terminologji mbi këtë […]

X
Mirëserdhët Pergjigje.net
Mirësevini
wpChatIcon