Wednesday, May 31, 2023
Pyetje: A mund të falet namaz nafile pas namazit të vitrit? Unë e fal rregullisht namazin e vitrit, por e fal zakonisht direkt pas jacisë. Pyetja është: A mundem të fal nafile (namaz nate) pasi ta kem falur vitrin? Në Ramazan thuhet që kush do të falë namaz nate të...
Pyetja: Cilat janë lutjet për përshpejtimin e martesës? *** Përgjigjja: Nuk ka ndonjë lutje të veçantë për përshpejtimin e martesës, por të këshilloj ta lutësh Allahun sa më shumë, ashtu si di ti, në kohët në të cilat duaja pranohet më shumë duaja. Nëse të bën presion familja, tregoju atyre se ti je...
Pyetja: Çfarë shpërblimi i pret agjëruesit? *** Përgjigjja: Sipas haditheve të Pejgamberit ﷺ, shpërblimi i cili pret agjëruesit është: “Me të vërtetë në Xhenet ekziston një derë e cila quhet Rejjan. Në të do të hyjnë vetëm agjëruesit dhe askush tjetër pos tyre.” Muaji Ramazan është adhurim, mëshirë, falje. Ai konsiderohet devotshmëri, mbrojtje...
Pyetja: Sa i madh është mëkati i atyre që nuk e falin namazin? *** Përgjigjja: Mëkati i atyre që nuk e falin namazin llogaritet prej mëkateve më të mëdha pas shirkut, ngase namazi është shtylla e dytë e fesë, shtylla pas dëshmisë (shehadeti). Ibn Omeri (Allahu qoftë i kënaqur me të!) tregon se i...
Pyetja: Kur lëndohet fëmiu fizikisht apo psiqikisht para nënës, çfarë mëkati ka nëna? *** Përgjigjja: Në asnjë rrethanë, në asnjë mënyrë nuk guxon askush në këtë dunja që fëmijun ta trajtojë në atë mënyrë që fëmiu të marr ankth, traumë, që fëmiu të tmerrohet. Kjo është krim në psikologji, është krim ndaj një...
Pyetja: A është e vërtetë se agjërimi ndikon në rritjen e fuqinë së të menduarit? *** Përgjigjja: Sipas një hulumtimi të botuar kohë më parë nga stafi i ekipit të profesor Jeffrey Davies të Universitetit Swansea, të agjëruarit mund ta rris fuqinë e të menduarit. Sipas këtij hulumtimi u arritën të dhëna shkencore...
Pyetja: Jetoj me qira dhe burri im nuk punon, por unë i kam ruajtur disa mijëra euro, andaj a duhet paguar zekatin nëse mbledhim një shumë parash për të blerë banesë apo makinë? *** Përgjigjja: Sa i përket zekatit për shumën e grumbulluar për blerje të shtëpisë, disa dijetarë konsiderojnë që nuk jepet...
Pyetja: Mëkatet a ndikojnë të humbet plotësisht imani/besimi? *** Përgjigjja: Epiteti i besimit nuk humbet me veprimin e ndonjë mëkati; qoftë i vogël apo i madh. Mirëpo, ato e zvogëlojnë besimin, edhe pse i mbetet baza. Vepruesi i mëkateve të mëdha është besimtar me besim të mangët; besimtar me besimin e tij dhe...
Pyetja: A lejohet konsumimi i ushqimeve që gatuhen me verë, shembull: midhjet gatuhen me verë të bardhë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon vetëm Allahut të Lartësuar, përshëndetjet lëvdatat të Dërguarit të Tij, Muhamedit ﷺ. Muslimanit nuk i lejohet konsumimi i alkoolit në asnjë rrethanë normale; qoftë pak, qoftë shumë. Atij nuk i lejohet blerja...
Pyetja: Punoj te një klient, i cili ka një magazinë me produkte teknike, të cilave unë i bëj reklamë në rrjetet sociale. Mirëpo tani e kam kuptuar se disa nga këto produkte që janë të importuara nga jashtë, janë të vjedhura. A më lejohet një punë e tillë, ku detyra...

TRENDI I PYETJEVE