DYSHIMET E ATEISTËVE DHE PËRGJIGJET NDAJ TYRE: 1-Pse ekziston e keqja? Përgjigja: a) Jo çdo gjë që na duket e keqe është me të vërtetë e keqe. b) Të kuptohet vlera e të mirës. c) Të ndërgjegjësohen të prishurit. d) Të ndëshkohet i keqi në botën tjetër dhe të shpërblehet ai të cilit i është...
ARGUMENTET E EKZISTENCËS SË ZOTIT: 1-Argumenti logjik: Ekzistenca e krijesave dëshmon për ekzistencën e krijuesit. Është e pamundur që gjithësia të ketë ardhur në ekzistencë vetvetiu. Allahu i Mdhëruar thotë: “A janë krijuar nga hiçi apo ata janë krijuesit e vetvetes? A janë ata krijuesit e qiejve dhe të tokës…?” |...
Pyetje: Si ka mundësi që Allahu ua jep dynjanë pabesimtarëve?! Përgjigje: Njohja e disa ligjeve të Allahut na e sqaron këtë çështje. Një nga ligjet e Allahut është ajo që thotë Allahu në suren (Isra: 18): “Kush do të shpejtën (dynjanë, që është më afër dhe është shpërblim më i...
Pyetja: A lejohet të luash me zar nga 2 veta apo 4 vetëm për qejf, jo me para, a lejohet apo jo? Se është hadithi, por a ka të bëjë me zarin si zar apo me lojën? Përgjigja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e...
Pyetja: Si mund ta dimë se kemi magji dhe çfarë të bëjmë? Allahu ju shpërbleftë! Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në...

A lejohet hakmarrja?

Pyetja: A lejohet hakmarrja te muslimanët? Përgjigja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin ﷺ, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit! Në Islam, e drejta për të jetuar është një nga të drejtat...
A lejohet të thuhet: “Allahu ia lehtësoftë dënimin e varrit”, për një të vdekur duke qenë se ai ka vdekur para disa vitesh? Nuk lejohet për askënd të themi: “Allahu ia lehtësoftë dënimin e varrit”, ngase në këtë mënyrë ti po beson se ai është duke u dënuar, gjë për...
Pyetje: Çfarë mund të na thoni në lidhje me disa njerëz, po edhe besimtarë muslimanë, ndërrojnë kahen e tyre, gjegjësisht ndërrojnë qëndrimin e tyre kur i ndodh ndonjë gjë, apo kur i del diçka përpara, si për shembull macja (e zezë)?! Përgjigje: Besimtari musliman, i cili i ka besuar Allahut...
Pyetje: A lejohet mbajtja fshehtë e martesës? Përgjigje: Jo nuk lejohet.- Profeti(alejhi selatu ueselam) ka thënë:“Publikojeni martesën!”E transmeton Imam Ahmedi dhe e saktëson Shejh Albani dhe Shejh Shuajb El-Arnauti.- Dhe ka thënë gjithashtu:“Ndarje mes hallallit dhe haramit është dajrja dhe zëri në martesa” dmth: t'i bihet dajres dhe të këndohet...
Pyetje: Dikush ka këputur këmbën dhe pyet rreth abdesit. A e kam detyrë larjen e kësaj gjymtyre gjatë abdesit?  Përgjigje: Në varësi të masës së dëmtuar dhe të këputur të gjymtyrës së abdesit, dijetarët kanë dhënë sqarimet e mëposhtëme:  1.    Kur gjymtyra e cila është detyrë të lahet gjatë abdesit është këputur në gjysëm...

TRENDI I PYETJEVE