Wednesday, October 5, 2022
Pyetja: A lejohet shitja e arit me këste? *** Përgjigjja: Blerja e arit dhe argjendit dhe pagesa e parave me këste, që përfshin blerjen e menjëhershme dhe kryerjen e pagesës më vonë gjatë një periudhe disa mujore, nuk është e lejueshme. Arsyeja e ndalimit është sepse konsiderohet të jetë riba annasi’ah (kamatë për...
Pyetja: E kam blerë një veturë, e cila mbrapa - në bagazh, ka zmadhues të zërit, të cilët i ka vendosur enkas personi që ma ka shitur veturën. Tani, a është e ndaluar (haram) që unë ta shes makinën ashtu me ata zmadhues, kur dihet se dikush mundet t'i perdorë...
Pyetja: A vlen e njëjta ndalesë për lizing siç vlen për kamatë? *** Përgjigjja: Me Emrin e Allahut, Mëshirëplotit, Mëshiruesit! Blerja e veturës me lizing në sheriat konsiderohet e njëjtë sikurse blerja e saj me kredi kamatore. Pra, është e ndaluar. I vetmi dallim në këtë transaksion është se dallon hipotekimi, ku tek kredia...
Pyetja: Një i afërm më ka borxh dhe më ka thënë që një pjesë të parave do m'i jep nga kamata. A më lejohet t'i pranojë ato? *** Përgjigjja: Me Emrin e Allahut, Mëshirëplotit, Mëshiruesit! S'ka dyshim se kamata është prej shtatë mëkateve shkatërruese, prej mëkateve të mëdha në Islam, mirëpo dallon çështja nëse...
Pyetja: Unë jam një djalë i ri që punoj në një kompani dhe kam marrë një apartament me qira. Mësova se gruaja që zotëron apartamentin ka marrë një kredi me bazë kamate për ta blerë dhe qiraja është më e lartë se pagesat që ajo bën në bankë. Kështu ajo...
Pyetja: A është i lejuar ndërmjetësimi mes qendrave tregtare dhe blerësve (përmes web-it ku është ngritur një shopping mall i madh) ku shiten veshje për femra, e që përdorimi i tyre mundet me qenë i ndaluar - haram (nëse vishen në prani të meshkujve të huaj, për shkak se...
Pyetja: A i lejohet femrës muslimane të studiojë drejtimin e infermierisë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon vetëm Allahut të Lartësuar, përshëndetjet lëvdatat të Dërguarit të Tij. Studimi i fushave të shëndetësisë; në të gjitha profilet e saja, fetarisht konsiderohet ndër punët më fisnike, dhe për to do të ketë shpërblim të madh, nëse bëhet...
Pyetja: A kanë hise në mashtrim punëtorët e ndërmarrjes nëse menaxheri i mashtron klientët? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Lejohet që i punësuari të bëjë ndonjë punë që të punësojë dikë tjetër për ta bërë atë punë me pagesë më të ulët, në mënyrë që të përfitojë nga diferenca në...
Pyetja: Unë jam një vajzë që studioj në Francë dhe jetoj vetëm në një rezidencë studentore. Për të marrë këtë akomodim, isha i detyruar të nënshkruaja një kontratë ku renditej gjithçka që kishte të bënte me apartamentin. Një nga gjërat që thotë në këtë kontratë është se nuk më lejohet...
Pyetja: A lejohen bastet në garat me kuaj? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi Pejgamberin ﷺ. Mbajtja e garave ndërmjet kuajve është e lejuar, sepse Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Nuk duhet të ketë çmime për garat përveç në gjuajtje me hark, gara me deve apo gara me...

TRENDI I PYETJEVE