Pyetja: A lejohet të luash me zar nga 2 veta apo 4 vetëm për qejf, jo me para, a lejohet apo jo? Se është hadithi, por a ka të bëjë me zarin si zar apo me lojën? Përgjigja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e...
Pyetja: Në muajin Ramazan unë duhet t’u përgatis ushqimin njerëzve që nuk agjërojnë. Si t’ia bëj? Ta lë punën e pas Ramazanit të shikoj ndonjë punë tjetër? *** Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin ﷺ, mbi familjen e tij, mbi shokët e...
Gjykimi i shkuarjes me vonesë në punë dhe dalja para kohes prej saj Shejh Muhamed ibën Salih elUthejmin, Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Ashtu siç nuk ka dëshirë punëtori që shteti mos t’ia mungojë pagën, po ashtu edhe punëtori nuk duhet të lë diçka pa përmbushur nga e drejta e shtetit. Nuk...
"Nuk lejohet shitja e tyre nëse tregtari e di se kushdo që i blen ato do ti përdorë për atë që e ka ndaluar Zoti. Sepse, kjo përfshin bashkëpunim në mëkat dhe armiqësi." "Fetva të komisionit të përhershëm për hulumtime shkencore dhe Fetva”, 13/67. Dijetarët e Komisionit të Përhershëm u pyetën...
Pse kamata është prej gjynaheve të mëdha? ▪️Kamata bën pjesë te ato gjynahe që përmbajnë shfrytëzimin e nevojave të njerëzve për të marrë prej tyre atë që e ka ndaluar Allahu, sepse një i pasur i tejngopur kërkon të fitojë nga një i varfër nevojtar. ▪️Ky veprim është prej veprimeve më...
Pyetja: Dëshiroja të blija disa pajisje elektrike për shtëpinë time ku jetoj unë dhe fëmijët e mi. Nuk kisha para, kështu që shkova te një person i cili kishte para, dhe ai më tha: Unë do t'i blej pajisjet për ty. Kështu që ai i bleu pajisjet për 7540 rijalë,...
Pyetje: I nderuari hoxhë! Vallë, i lejohet punëtorit, pra të punësuarit në Entin Shtetëror që ta shfrytëzojë automjetin e punës për qëllime private? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut xh.sh., Mbikëqyrësit të Madhërishëm, kurse paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të Dërguarin e Tij... Punëtori në Entin Shtetëror konsiderohet si punëtor...
Pyetje: Cili është vendimi për të shtyrë shlyerjen e borxhit ndaj fondit për patundshmëri, nëse jemi në gjendje ta kthejmë atë? Përgjigje: Është e ndaluar të shtyhet pagimi i borxhit nëse je në gjendje ta kthesh atë. Profeti salAllahu alejhi ue selem ka thënë: ”Vonesa e borxhit të pasurit është padrejtësi.” 1 Është e çuditshme...
Pyetje: Pasi të bërit pasuri është e lejuar atëherë përse të dhënit pas dynjasë nuk lejohet? Përgjigje: Nuk është problem tek sasia e pasurisë, por të bërit shumë pas dynjasë që është e përkohshme! Në islam e kemi fare të qartë dhe islami nuk ndërhyn në sasinë e pasurisë që ta...
Pyetje: A kemi mëkat nëse i ndihmojmë të paguaj kredi një të afërmi që është zhytur në të? Përgjigje: I afërmi i cili është duke  paguar kredi së pari duhet të pendohet nga ky mëkat dhe nëse i keni mundësitë që sado pak t’ia lehtësoni atëherë ndihmojeni në mënyrë që...

TRENDI I PYETJEVE