Pyetje: Bashkëshortja ime është prekur nga një sëmundje dhe që atëherë ka filluar të frikohet nga çdo gjë dhe assesi nuk mundet të rrijë vetëm. Ndërsa pyetësi tjetër thotë se ankon nga e njëjta gjendje dhe se, për këtë shkak, nuk shkon të falet me xhemat. Andaj, pyet se...

Dhurata për shkak të borxhit?

Pyetja: Një afarist me të cilin njihem prej disa vitesh dhe kam pasur bashkëpunime tregtare me të, tani më kërkon një borxh për investim dhe zhvillim të mëtutjeshëm të biznesit të tij. Përveç kësaj, ai më premton se gjatë kthimit të borxhit, do të më dhurojë një përqindje të caktuar...
A është gjë e ndaluar marrja e kredisë për të ndërtuar shtëpi?   Dijetarët e mëdhenjë, të gjithë, kanë dhënë përgjigje se kredia është kamatë. Si e tillë, ajo është e ndaluar. Nuk lejohet të merret kredi për asgjë, ngase kamata është e ndaluar në veten e saj. Allahu ka treguar...
Pyetje:  A është e ndaluar për mua të punoj si jurist, pasi shumë prej ligjeve bien ndesh me ligjet e Allahut? Përgjigje: Të punosh si jurist ka fusha të shumta ku mund ta gjesh vetën dhe të mos biesh ndesh me fenë e Allahut. Në esencë lejohet që të punohet...

Si të shpëtoj nga borxhet?

Përgjigje:  Kur merr borxhë dy janë gjërat që duhet të kesh parasysh: 1.Mos merr paarsye dhe 2. Mos merr për tu pasuruar., sepse nuk e ngre kokën ai njeri që merr borxhe paarsye dhe për tu pasuruar. I Dërguari i Allahut ka thënë:  “Kush merr borxh prej njerëzve dhe dëshiron...
PYETJE: Duke i lexuar përgjigjet tuaja të mëparshme në lidhje me çështjen e kamatës në aktvendimet gjyqësore, unë i bëj vetes pyetjen e interpretimit të saktë të “kamatave” të theksuara. Përkatësisht, një numër i madh i zyrtarëve kanë marrë ose do të marrin aktvendime gjyqësore nga viti 2006, 2007,...
Pyetje: Shejkh i nderuar! Allahu iu dhëntë sukses! Cili është gjykimi mbi atë që thotë: ”Unë e di që kamata është haram por megjithatë unë nuk do ta braktisë atë dhe do të punojë me të.” A e konsideron ky person marrjen e kamatës të lejuar? Feuzan: Jo, ky nuk e konsideron...
Pyetja: Kam marrë një hua nga universiteti për më shumë se 2 vjet. Shuma ishte më shumë se 10,000 euro (rreth 15,000). Më duhet të kthej vetëm 10,000 euro pasi të mbaroj universitetin dhe nëse nuk e bëj deri në një kohë të caktuar, duhet të paguaj kamatë për të....
Pyetja: Më duheshin para, kështu që mora hua nga gruaja ime dhe ramë dakord që ta ktheja me ar. Pas dy vitesh, çmimi i arit u rrit në mënyrë të pabesueshme dhe tani është dyfishuar. Nuk më mbetet gjë tjetër veçse të paguaj dyfishin e çmimit të arit që kam...
Pyetja: Unë dua të bëj umre, por ende e kam borxh një fidje , për veshjen e rrobave të qepura kur bëra haxhin. Cili është vendimi nëse bëj umre para se të paguaj fidjen? *** Përgjigjja:  Falënderimi i takon Allahut. Nuk ka asgjë të keqe që të bësh umre edhe pse ende i detyrohesh...

TRENDI I PYETJEVE