Thursday, October 6, 2022
Pyetja: A lejohet shitja e arit me këste? *** Përgjigjja: Blerja e arit dhe argjendit dhe pagesa e parave me këste, që përfshin blerjen e menjëhershme dhe kryerjen e pagesës më vonë gjatë një periudhe disa mujore, nuk është e lejueshme. Arsyeja e ndalimit është sepse konsiderohet të jetë riba annasi’ah (kamatë për...
Pyetja: A vlen e njëjta ndalesë për lizing siç vlen për kamatë? *** Përgjigjja: Me Emrin e Allahut, Mëshirëplotit, Mëshiruesit! Blerja e veturës me lizing në sheriat konsiderohet e njëjtë sikurse blerja e saj me kredi kamatore. Pra, është e ndaluar. I vetmi dallim në këtë transaksion është se dallon hipotekimi, ku tek kredia...
Pyetja: Një i afërm më ka borxh dhe më ka thënë që një pjesë të parave do m'i jep nga kamata. A më lejohet t'i pranojë ato? *** Përgjigjja: Me Emrin e Allahut, Mëshirëplotit, Mëshiruesit! S'ka dyshim se kamata është prej shtatë mëkateve shkatërruese, prej mëkateve të mëdha në Islam, mirëpo dallon çështja nëse...
Pyetja: A lejohen bastet në garat me kuaj? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi Pejgamberin ﷺ. Mbajtja e garave ndërmjet kuajve është e lejuar, sepse Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Nuk duhet të ketë çmime për garat përveç në gjuajtje me hark, gara me deve apo gara me...
Pyetja: Cili është dallimi mes kredisë dhe shitjes? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Ka shumë hadithe nga Pejgamberi ﷺ të cilat përshkruajnë llojet e ribasë, duke përfshirë hadithin e Ubadah ibn es-Saamitit (Allahu qoftë i kënaqur me të), i cili ka thënë: I Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: “Ari për...
Pyetja: A i lejohet inxhinjerit të mbikëqyrë shtëpinë e cila ndërtohet me kamatë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin ﷺ Ata që marrin hua të tilla kanë bërë mëkat të madh, dhe ju duhet t'i këshilloni dhe t'u kujtoni se ajo që...
Pyetja: A lejohet ta shesim produktin e njëjtë me çmim të ndryshëm? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Ajo që kërkohet nga besimtari është të mos mashtrojë njerëzit; përkundrazi ai duhet të gjejë çmimin e duhur që nuk u shkakton dëm njerëzve. Nëse çmimi prej njëqind e pesëdhjetë për orët është çmimi i zakonshëm...
Pyetja: A lejohet pranimi i të hollave në këmbim të të vepruarit si garantues për dikë në bank? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Nuk lejohet pranimi i të hollave në këmbim të të vepruarit si garant për dikë, sepse kjo pagesë e kthen kontratën e garancisë në kontratë të bazuar në riba. Arsyeja...
Pyetja: Nëse dikush merr borxh nga unë 100 euro dhe ato para i investon diku dhe bën një fitim prej 120 euro. Kur të më kthejë mua borxhin sa të holla duhet të m'i kthejë? Nëse unë i kërkoj të m'i kthej 110 euro, ato 10 euro a janë...
Pyetja: Tek blerja me keste, nese nje produkt ka çmimin fillestar x dhe këtë çmim e paguan me para në dorë, por nëse zgjedh ta paguash me këste rritet çmimi. A është kamatë kjo? *** Përgjigjja: Jo kjo nuk konsiderohet kamatë dhe lejohet pa problem, kjo është blerja me këste, dhe mendimi më...

TRENDI I PYETJEVE