Pyetje: A kemi mëkat nëse i ndihmojmë të paguaj kredi një të afërmi që është zhytur në të? Përgjigje: I afërmi i cili është duke  paguar kredi së pari duhet të pendohet nga ky mëkat dhe nëse i keni mundësitë që sado pak t’ia lehtësoni atëherë ndihmojeni në mënyrë që...
A ekzistojnë njerëz të shenjtë? Pyetësi: Ju në islam a keni njerëz të shenjtë? A i ndjen Allahu xhsh. ndjenjat tona derisa ne i falemi Atij, derisa meditojmë dhe i shlyejmë mëkatet? Cila është përgjigja e islamit për principet e tregtisë së lirë? Përgjigje nga Dr. Naik: Kurani Fisnik e nxit...
Pyetje: Selam alejkum! A është e lejuar në Islam të stduiohet dega e ekonomisë me kusht që pasi të mbaroj mos të punoj në bankë por në ndonjë vend tjetër. A është haram vetëm të mësohet për kamatën? Përgjigje: Ve alejkum selam ve Rahmetullah!Lejohet të studiohet ekonomia, duke përfshirë këtu edhe mësimet që kanë të bëjnë me kamatat. Madje kamatat, transaksionet që përfshijnë kamatë etj. Duhet të mësohen me qëllim...
A lejohet të kryhet haxhi prej kamatës bankare apo një gjë e tillë është në kundërshtim me ligjin e Allahut? Na urdhëro dhe na sqaro, për këtë. Zoti ju shpërbleftë! Haxhi prej kamatës është haram, haram, haram. Haxhi patjetër duhet të jetë prej pasurisë hallall. Njeriu mund t’i afrohet Allahut me mëkat. Poeti...
Pyetje: Kam marr para borxh me kamatë , pastaj e kam kuptu gabimin,tani a duhet t’ia kthej paratë ashtu me kamatë a si? Përgjigje:  Elhamdulilah që e keni kuptu gabimin, sepse kamata, ta bësh këtë vepër është krim në raport me Allahun. Andaj nëse mundesh të ia kthesh vetëm aq...
Pyetje: Cili është gjykimi për njeriun i cili e di haramin e kamatës dhe përsëri vepron me të? Përgjigje: Njeriui tillë nuk del prej fesë nëse vepron me kamatë, prej fesë del atëherë nëse deklarohet që kamata është e lejuar dhe se ç’të keqe ka të punuarit me kamatë, duke...
A është gjë e ndaluar marrja e kredisë për të ndërtuar shtëpi?   Dijetarët e mëdhenjë, të gjithë, kanë dhënë përgjigje se kredia është kamatë. Si e tillë, ajo është e ndaluar. Nuk lejohet të merret kredi për asgjë, ngase kamata është e ndaluar në veten e saj. Allahu ka treguar...
PYETJE: Duke i lexuar përgjigjet tuaja të mëparshme në lidhje me çështjen e kamatës në aktvendimet gjyqësore, unë i bëj vetes pyetjen e interpretimit të saktë të “kamatave” të theksuara. Përkatësisht, një numër i madh i zyrtarëve kanë marrë ose do të marrin aktvendime gjyqësore nga viti 2006, 2007,...
Pyetje: Shejkh i nderuar! Allahu iu dhëntë sukses! Cili është gjykimi mbi atë që thotë: ”Unë e di që kamata është haram por megjithatë unë nuk do ta braktisë atë dhe do të punojë me të.” A e konsideron ky person marrjen e kamatës të lejuar? Feuzan: Jo, ky nuk e konsideron...
Pyetja: Kam marrë një hua nga universiteti për më shumë se 2 vjet. Shuma ishte më shumë se 10,000 euro (rreth 15,000). Më duhet të kthej vetëm 10,000 euro pasi të mbaroj universitetin dhe nëse nuk e bëj deri në një kohë të caktuar, duhet të paguaj kamatë për të....

TRENDI I PYETJEVE