Tuesday, March 21, 2023
Pyetja: Unë jam arkitekt dhe jetoj në Amerikë. Më në fund arrita të doktoroj në inxhinieri në Britani. Para pak kohe m’u dha rasti të bëhem partner me një arkitekt amerikan për ta formuar një kompani arkite­kture në Amerikë. Por kjo lyp që unë të marr kredi nga ndonjë bankë....
Pyetja: A lejohet të punohet në bankë në sektorin e IT-së, si dhe a lejohet puna në kompani dytësore që është e kontraktuar prej bankës? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon vetëm Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedin, të Dërguarin e Tij ﷺ. Fillimisht: Në parim lejohet ushtrimi i çdo pune e...
Pyetja: A lejohet shitja e arit me këste? *** Përgjigjja: Blerja e arit dhe argjendit dhe pagesa e parave me këste, që përfshin blerjen e menjëhershme dhe kryerjen e pagesës më vonë gjatë një periudhe disa mujore, nuk është e lejueshme. Arsyeja e ndalimit është sepse konsiderohet të jetë riba annasi’ah (kamatë për...
Pyetja: A vlen e njëjta ndalesë për lizing siç vlen për kamatë? *** Përgjigjja: Me Emrin e Allahut, Mëshirëplotit, Mëshiruesit! Blerja e veturës me lizing në sheriat konsiderohet e njëjtë sikurse blerja e saj me kredi kamatore. Pra, është e ndaluar. I vetmi dallim në këtë transaksion është se dallon hipotekimi, ku tek kredia...
Pyetja: Një i afërm më ka borxh dhe më ka thënë që një pjesë të parave do m'i jep nga kamata. A më lejohet t'i pranojë ato? *** Përgjigjja: Me Emrin e Allahut, Mëshirëplotit, Mëshiruesit! S'ka dyshim se kamata është prej shtatë mëkateve shkatërruese, prej mëkateve të mëdha në Islam, mirëpo dallon çështja nëse...
Pyetja: A lejohen bastet në garat me kuaj? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon vetëm Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedin, të Dërguarin e Tij ﷺ. Mbajtja e garave ndërmjet kuajve është e lejuar, sepse Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Nuk duhet të ketë çmime për garat përveç në gjuajtje me hark, gara...
Pyetja: Cili është dallimi mes kredisë dhe shitjes? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Ka shumë hadithe nga Pejgamberi ﷺ të cilat përshkruajnë llojet e ribasë, duke përfshirë hadithin e Ubadah ibn es-Saamitit (Allahu qoftë i kënaqur me të), i cili ka thënë: I Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: “Ari për...
Pyetja: A i lejohet inxhinierit të mbikëqyrë shtëpinë e cila ndërtohet me kamatë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin ﷺ Ata që marrin hua të tilla kanë bërë mëkat të madh, dhe ju duhet t'i këshilloni dhe t'u kujtoni se ajo që...
Pyetja: A lejohet ta shesim produktin e njëjtë me çmim të ndryshëm? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Ajo që kërkohet nga besimtari është të mos mashtrojë njerëzit; përkundrazi ai duhet të gjejë çmimin e duhur që nuk u shkakton dëm njerëzve. Nëse çmimi prej njëqind e pesëdhjetë për orët është çmimi i zakonshëm...
Pyetja: A lejohet pranimi i të hollave në këmbim të të vepruarit si garantues për dikë në bank? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Nuk lejohet pranimi i të hollave në këmbim të të vepruarit si garant për dikë, sepse kjo pagesë e kthen kontratën e garancisë në kontratë të bazuar në riba. Arsyeja...

TRENDI I PYETJEVE