Monday, December 6, 2021
Pyetja: A lejohet pastrimi i parave? *** Përgjigja: Allahu e ka krijuar njeriun me një natyrë që e pëlqen pasurinë dhe këtë të fundit Allahu e ka bërë zbukurim për jetën e dynjasë. Për këtë arsye Allahu i Lartësuar ka urdhëruar që pasuria të ruhet dhe e ka renditur atë në një nga...
Pyetja: A lejohet pjesëmarrja në shoqëritë tregëtare nëpërmjet aksioneve të përziera? *** Përgjigja: Aksionet e përziera janë ato shoqëri të cilat merren me aktivitet të lejuar në origjinë, por që përdorin disa transaksione të ndaluara, qofshin këto kredi me kamatë, apo invesitime të ndaluara, ku pjesa më e madhe e shoqërive sot i...
Pyetja: A kemi të drejtë që paratë e interesit (kamatën) t’ua japim të varfërve? *** Përgjigjja: Fillimisht themi se Islami e ka ndaluar rreptësisht kamatën duke e radhitur atë në grupin e mëkateve më të mëdha shkatërruese. Ebu Hurejra r.a. transmeton se  Pejgamberi ka thënë: “Largohuni prej shtatë mëkateve shkatërruese!“  Thanë: “O...
Pyetja: Cili është qëndrimi i Islamit ndaj lojërave të fatit? *** Përgjigjja: Lotaria me të gjitha llojet e tjera të lojërave të fatit nuk janë asgjë tjetër përveçse bixhoz, kumar të cilin Allahu xh.sh. në Kur’anin Famëlartë e ka ndaluar rreptësisht duke e klasifikuar në mesin e mëkateve më të mëdha shkatërruese, siç...
Pyetje: A është e lejuar të merren para me fajde? *** Përgjigjja: Fajde apo kamatë do të thotë shtesë e pasurisë e kushtëzuar në marrëveshje, pa kompensim, gjatë këmbimit të një pasurie me një tjetër. Islami e ka ndaluar kamatën në të gjitha llojet, format dhe ngjyrat e saj sepse ajo përbën një fitim...
Pyetja: Para 8 muajsh kam marrë veturë me kredi pa ia vënë veshin se çfarë thotë Islami për kamatën. Mirëpo 3-4 muajt e fundit kam lexuar shumë për kamatën, unë fal 5 kohët e namazit dhe tani jam i dëshpëruar. Ndihem keq, nuk kam fuqi financiare që veturën të cilën e...
Pyetja: Ka banka që u ofrojnë klientëve të tyre kartë të quajtur “Visa”. Kjo kartë u lejon kijentëve të tërheqin para nga banka edhe nëse s’kanë fonde të mjaftueshme në llogarinë e tyre në atë kohë. Pas një periudhe të caktuar kohore, nga klijenti kërkohet të paguajë shumën që ka marrë, dhe nëse...
Shlyerja e tatimit me para të kamatës? Pyetje: A lejohet të deponoj në bankë një pjesë të pasurisë ku përfitohet interes prej 12%, me qëllim të pagimit të tatimeve mbi vlerën e shtuar TVSH, e cila është 15%, si dhe disa tatimeve tjera të obligueshme nga ana e shtetit. Përgjigje: Nuk është e lejuar...
Shejh Mukbil mbi depozitimin e parave ne bankë Burimi: Tuhfetul-Muxhib ala Es'iletil-Hadhir uel-Garib, Pyetja nr. 22 Peytje: Cili është vendimi në lidhje me bërjen e biznesit me atë që është e lejuar (Hallall) dhe (në të njëjtën kohë) lidhjet tregtare me bankat lokale dhe ato të huajat? Përgjigje: I tërë lavdërimi i takon...
Përfitimi nga pasuria e kamatës nga shejh Albani Revista "el-Esaleh" 1/48-49, 15 Rebiu eth-Thani, 1413h Pyetja: A i lejohet njeriut të marrë nga pasuria e prindit të vet dhe të përfitojë nga ajo në tregti, duke pasur parasysh se prindi i vet bashkëpunon me bankat e kamatave? Përgjigjja: Çdonjëri i cili ka arritur moshën...

TRENDI I PYETJEVE

Përshëndetje ✋

Jemi të lumtur të ndihmojmë në ofrimin e zgjidhjes për pyetjet, dilemat dhe brengat tuaja

Filloni një bisedë

Klikoni këtu të bisedoni me ne

Kërkojeni përgjigjen për pyetjen tuaj këtu

Kërko përgjigje për pyetjen tuaj
Na shkruani përmes whatsapp
Nëse dëshironi tu njoftojmë me email
Na lini numrin tuaj të telefonit që tu thërrasim
Cila është përshtypja juaj

Latest Posts

Si duhet të japim këshillë?

Pyetje: Cilat janë rregullat që duhet t’i kemi parasysh gjatë dhënies së këshillës? *** Përgjigje: Dhënia e këshillës është një prej të drejtave të vëllezërve mes vete dhe është tregues për vëllazërinë e sinqertë. Madje kjo është prej përsosurisë së imanit, ngase imani nuk përsoset, derisa muslimani ta dojë dhe ta urrejë për vëllanë e […]

Çfarë të bëjmë me letrat higjienike

Pyetja: A lejohet qe letrat apo picetat higjenike pas përdorimit të digjen në zjarr apo çfarë duhet bërë?   Përgjigja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshim mbi të dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Nuk ka […]

A shkojnë dikur në xhenet ata besimtarë me të cilët ndizet zjarri fillimisht?

Pyetje: A shkojnë dikur në xhenet ata me të cilët ndizet zjarri fillimisht, besimtarët muslimanë që kanë luftuar, kanë lexuar Kur’an e kanë dhënë pasuri jo për hir të Zotit? Bazohem edhe në këtë hadith pos një tjetri. Hadithi është në “Radijus Salihin”, numër. 148: “I falimentuar i umetit tim është ai që vjen në […]

Ku është Zoti?

Pyetja: Nëse pyesim gjashtë njerëz në gjashtë anë të Tokës se ku është Zoti, që të gjithë do të përgjigjen se “Ai është në qiell” dhe rrjedhimisht nënkuptohet se Toka, universi dhe çdo gjë që është në të është brenda Zotit. A është mëkat të thuhet kështu? E nëse nuk është kështu, si mund të jetë ndryshe? […]

A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke?

Pyetja: A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke apo nga dheu i një toke tjetër? *** Përgjigja: Nëse u qasemi studimeve kur’anore të kësaj fushe, materies së krijimit të Ademit, lavdërimet dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, praktikisht llojit të lëndës së krijimit, hasim se Kur’ani përdor disa terminologji mbi këtë […]

X
Mirëserdhët Pergjigje.net
Mirësevini
wpChatIcon