Pyetje: A lejohet mbytja e milingonës, nëse ajo nuk bën dëm? Përgjigje: Ndalohet mbytja e milingonës përveç nëse ajo shkakton dëm, dhe atë duke u argumentuar me hadithin e ku thotë: "Ndaloi i Dërguari (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) mbytjen e katër gjallesave: milingonës, bletës, qukapikut dhe larashit." 1 Thotë Ibn Akil...
Pyetja: Duam ta dimë se cila është gjuha e banorëve të Xhenetit dhe a është kjo gjuhë arabishtja?   Përgjigja: Falënderimi i takon Allahut! Nuk është transmetuar në Kuranin Fisnik apo Synetin autentik – me sa dimë ne – sqarimi për gjuhën të cilën e flasin banorët e Xhenetit përveç një hadithi nga Pejgamberi...
Pyetja: Përse Allahu i urdhëroi melekët t’i bëjnë sexhde Ademit (alejhi selam)? Dhe, përse vëllezërit e Jusufit (alejhi selem) i bënë sexhde Jusufit (alejhi selam)? Unë e di që sexhdeja duhet të jetë për Allahun. Përgjigjja: Çdo lavëdrim i përket Allahut. Sexhdeja është në dy forma: 1. Madhërim dhe afrim tek...
Pyetja: Ju lutemi mund t'i shpjegoni këto ajete kuranore? Në fakt një jomusliman më kërkoi të shpjegoj këto ajete: "Allahu për ju e ka bërë Tokën shtrojë të gjerë.." (Nuh: 19)                                  "A nuk jua kemi...
Pyetja: Ne jemi njerëz dhe babai ynë është Adem, paqja qoftë mbi të. Po për xhinët a thuhet se babi i tyre është Iblisi? *** Përgjigjja: Mund të thuhet kjo, Allahu e di më së miri, apo se Iblisi është prej tyre: “Ishte prej xhinëve.” Ai është prej tyre, edhe nëse nuk...
Pyetja: A lejohet ndërrimi i gjinisë, nëse një femër ose mashkull ka tipare femërore ose mashkullore? Kam një shoqe e cila ka të gjitha tiparet, sjelljet, madje ka edhe disa mangësi që nuk i kanë femrat, ajo ka pyetur disa hoxhollarë dhe shumica ia kanë lejuar ndërrimin e gjinisë madje...
Pyetja: A lejohet transplanti i mjekrrës? Mjekra nuk më është rritur asnjëherë ndonëse kam arritur moshën. Cili është gjykimi islam për këtë? *** Përgjigjja: Kjo nuk është aspak e nevojshme. Allahu ka kërkuar nga burrat të rrisin mjekrën dhe mos ta prejnë, Ai nuk ka kërkuar ta trashin apo zgjasin atë. Gjithçka që...
Pyetja: Si t'i bindim ata që thonë: "Pa e pa Zotin me sy, nuk e besoj"? *** Përgjigjja: Nuk është vështirë të besojmë nëse e shohim, por besimi i vërtetë është ai i cili ti i bindesh Kuranit dhe sunetit të Pejgamberit ﷺ. Mos të bëhemi si ata që Allahu i përshkruan në...
Pyetja: Gruaja ime është shtatzënë, në javët e para të shtatzënisë dhe ne kemi dy djem që janë ende të vegjël; njëri është tetëmbëdhjetë muajsh dhe tjetri shtatë muaj. A i lejohet gruas sime të abortojë për të lënë hapsirë për të pasur sërish fëmijë derisa të rriten dy të...
Pyetja: A lejohet operimi i veshëve, nëse janë të mëdhenj? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon vetëm Allahut, përshëndetjet, lëvdatat të Dërguarit të Tij, Muhamedin ﷺ. Sa i përket operacioneve zbukuruese për të zvogëluar ndonjë organ të trupit, sepse ai është i madh, atëherë, ashti siç e kemi thënë disa herë se, operacionet zbukuruese lejohen...

TRENDI I PYETJEVE