Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut! Së pari: Një nga atributet më të mëdha të Allahut është Urtësia, dhe një nga emrat e Tij më të mëdhenj është El-Hakim ( i Urti). Ai asgjë nuk e ka krijuar kot, i Lartësuar dhe i pa të meta është Allahu. Ai i krijon gjërat për arsye...
Pyetje: Përse na ka krijuar Allahu? Përgjigjja: Allahu na ka krijuar që ta adhurojmë vetëm Atë dhe të mos e barazojmë dhe krahasojmë Atë me asnjë dhe asgjë tjetër. Argumeti në lidhje me këtë është fjala e Allahut të Lartësuar: ﴾Dhe se (Unë) nuk i krijova xhindët dhe njerëzit për diçka tjetër,...
ARGUMENTET E EKZISTENCËS SË ZOTIT: 1-Argumenti logjik: Ekzistenca e krijesave dëshmon për ekzistencën e krijuesit. Është e pamundur që gjithësia të ketë ardhur në ekzistencë vetvetiu. Allahu i Mdhëruar thotë: “A janë krijuar nga hiçi apo ata janë krijuesit e vetvetes? A janë ata krijuesit e qiejve dhe të tokës…?” |...
▪️Jemi njoftuar se njerëzit në lidhje me besimin kanë një besë të hershme të cilën Allahu i madhëruar ua ka marrë që para krijimit të tyre, kur ata ishin grimca në trupin e Ademit -alejhi selam- dhe ajo besë ka bërë që ata të lindin në natyrë të pastër...
Natyrshëm teksa isha në një familje, ku për shkak të varfërisë edhe ambienti rrethues i jetës së tyre linte shumë për të dëshiruar, më erdhi ndërmend një pyetje: intelekti, besimi i pastër, a ka gjasa të rritet i shëndetshëm në një ambjent të ndotur moralisht? Këtu gjithashtu përveç anës...
Pyetje: Si të përcaktojmë njeriun që të do më shumë? Përgjigje: Ka një përcaktim të lehtë dhe të thjeshtë: ai që të fton në islam, të njeh me Zotin, të bën të kuptosh esencën e jetës dhe se kjo botë është e përkohshme dhe se ka botë tjetër, ai që...

Si ta njoh Zotin?

Pyetje: Si e njeh Zotin tënd? Përgjigje: Unë e njohë atë përmes shenjave të Tij dhe krijesave të Tij. Prej shenjave të Tij janë nata, dita, dielli dhe hëna. Ndër krijesat e tij janë shtatë qiejt dhe shtatë tokët. Argument për këtë është se Allahu ka thënë: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ...
Kur është fjala për veprat e Allahut, nuk duhet pyetur “pse”, ngase Ai vepron atë që dëshiron. Mirëpo, të gjitha ato që Ai i vepron, i vepron në bazë të Urtësisë dhe Dijes së Tij. E nuk vepron diçka pa qenë ajo e dobishme apo pa pasur urtësi në...
Pyetja: A është e vërtetë se Allahu, aze ve xhele, e zbriti Ademin, alejhi selam, në tokë që ta shlyen mëkatin e tij me të cilën kishte kundërshtuar Allahun, që është ngrënia e pemës? Në atë kuptim që mos të kishte bërë mëkat Ademi, alejhi selam, i gjithë njerëzimi...

Kush është Zoti yt?

Kush është Zoti yt? “Nëse të thuhet: Kush është Zoti yt? Thuaj: Zoti im është Allahu i Cili përkujdeset për mua, Ai më ka krijuar (dhe përkujdeset për të gjitha krijesat me mirësitë e Tij.” Ai është dhuruesi i të gjitha mirësive që kanë robërit e Tij. Allahu thotë: ’’Çdo mirësi që...

TRENDI I PYETJEVE