Sunday, March 19, 2023
Pyetja: Ne jemi njerëz dhe babai ynë është Adem, paqja qoftë mbi të. Po për xhinët a thuhet se babi i tyre është Iblisi? *** Përgjigjja: Mund të thuhet kjo, Allahu e di më së miri, apo se Iblisi është prej tyre: “Ishte prej xhinëve.” Ai është prej tyre, edhe nëse nuk...
Pyetja: Si mundem ta di se a po bëj gjënë e duhur? Nganjëherë ndihem larg nga qetësia e zemrës dhe Allahu, ndonëse fali 5 kohët e namazit dhe lexoj Kuran, bëj dhikër gjatë ditës dhe përsëri ndihem sikur po bëj diçka gabim. *** Përgjigjja: Kjo është diçka e natyrshme ngase imani i besimtarit...
Pyetja: A lejohet ndërrimi i gjinisë, nëse një femër ose mashkull ka tipare femërore ose mashkullore? Kam një shoqe e cila ka të gjitha tiparet, sjelljet, madje ka edhe disa mangësi që nuk i kanë femrat, ajo ka pyetur disa hoxhollarë dhe shumica ia kanë lejuar ndërrimin e gjinisë madje...
Pyetja: A lejohet transplanti i mjekrrës? Mjekra nuk më është rritur asnjëherë ndonëse kam arritur moshën. Cili është gjykimi islam për këtë? *** Përgjigjja: Kjo nuk është aspak e nevojshme. Allahu ka kërkuar nga burrat të rrisin mjekrën dhe mos ta prejnë, Ai nuk ka kërkuar ta trashin apo zgjasin atë. Gjithçka që...
Pyetja: Përderisa falemi, ku thuhen ato pjesët: “Allahume sali ala Muhamedin…” edhe pjesën tjetër që lutemi për familjen e Ibrahimit… Ata a janë në xhenet? Nëse po, atëherë pse duhet të lutemi për ta, që ata të shkojnë në xhenet, që t’i mbrojë Zoti? *** Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet...
Pyetja: Si t'i bindim ata që thonë: "Pa e pa Zotin me sy, nuk e besoj"? *** Përgjigjja: Nuk është vështirë të besojmë nëse e shohim, por besimi i vërtetë është ai i cili ti i bindesh Kuranit dhe sunetit të Pejgamberit ﷺ. Mos të bëhemi si ata që Allahu i përshkruan në...
Pyetja: Gruaja ime është shtatzënë, në javët e para të shtatzënisë dhe ne kemi dy djem që janë ende të vegjël; njëri është tetëmbëdhjetë muajsh dhe tjetri shtatë muaj. A i lejohet gruas sime të abortojë për të lënë hapsirë për të pasur sërish fëmijë derisa të rriten dy të...
Pyetja: A lejohet operimi i veshëve, nëse janë të mëdhenj? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon vetëm Allahut, përshëndetjet, lëvdatat të Dërguarit të Tij, Muhamedin ﷺ. Sa i përket operacioneve zbukuruese për të zvogëluar ndonjë organ të trupit, sepse ai është i madh, atëherë, ashti siç e kemi thënë disa herë se, operacionet zbukuruese lejohen...
Pyetja: A lejohet mbjellja e vetullave, nëse i marrim nga pjesa e prapme e kokës? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon vetëm Allahut, përshëndetjet, lëvdatat të Dërguarit të Tij, Muhamedit ﷺ. Mbjellja e vetullave, sipas llogaritjes sheriatike renditet në operacionet zbukuruese, të cilat ndahen në tri lloje: Lloji i parë: Operacione për të larguar ndonjë defekt...
Pyetja: A lejohet dhënia e veshkës për njerëz që kanë nevojë? *** Përgjigjja: Vetë gatishmëria për dhurimin e veshkës për njerëz që kanë nevojë ka shpërblim për të tek Allahu, e pastaj shpërblim edhe më të madh për aktin e kryerjes (në këtë rast dhënia e veshkës). Shpërblim të madh kanë po ashtu...

TRENDI I PYETJEVE