Monday, December 6, 2021

Pse është krijuar Iblisi?

Pyetja: Cila është urtësia e krijimit të Iblisit? *** Përgjigja: Allahu i Lartmadhërishëm e krijoi Iblisin i cili është baza e çdo degjenerimi, prej të cilit buron çdo prishje në këtë botë, qoftë në fe, besim, ego e dyshim. Iblisi është shkak për dëshpërimin e robërve dhe është shkak që ata të bëjnë...
Pyetja: Kush ishte i pari që e ndërtoi Qaben? *** Përgjigja: Nuk kemi ndonjë argument të qartë të na tregojë se Qabja ka qenë e ndërtuar para Ibrahimit -alejhi selam-, porse janë transmetuar disa fjalë nga të parët tanë të mirë (es-selefu salih) të cilët i kanë marrë nga pasuesit e Librit (Çifutët...
Pyetja: A ka qenë e banuar toka para krijimit të Ademit alejhi selam? *** Përgjigja: Nuk dimë ndonjë argument prej Kuranit apo Sunetit që të na tregojë se a ka qenë apo jo toka e banuar para Ademit -alejhi selam. Vetëm se tregohet nga disa prej të parëve tanë të mirë (es-selefu salih)...
Pyetja: Pse feja Islame u quajt me këtë emër? *** Përgjigja: Fjala "Islam" është një fjalë Arabe që do të thotë "t’ia nënshtrosh dhe dorëzosh vullnetin tënd Zotit të Gjithfuqishëm”. Fjala e ka të njëjtën rrënjë sikurse fjala Arabe “selam”, që do të thotë paqe. Ndryshe nga emrat që përdoren për fetë tjera,...

Përse u krijua njerëzimi?

Pyetja: Përse u krijua njerëzimi? *** Përgjigja: Së pari: Një nga atributet më të mëdha të Allahut është Urtësia, dhe një nga emrat e Tij më të mëdhenj është El-Hakim ( i Urti). Ai asgjë nuk e ka krijuar kot, i Lartësuar dhe i pa të meta është Allahu. Ai i krijon gjërat për arsye...
Ushqimi me dorë të majtë
Pyetja: Pse na thuhet që është haram të hamë dhe të pimë me dorën e majtë? *** Përgjigja: Arsyeja kryesore është sepse janë transmetuar argumente të prera në këtë çështje. Si p.sh., I Dërguari i Allahut ﷺ i tha Umer ibn Ebi Selemes: "Thuaj: Bismil-lahi (Me emrin e Allahut), ha me dorën e djathtë...
Pyetja: Allahu një çifti nuk i ka dhuruar fëmijë, por ata pajtohen me caktimin e Allahut dhe asnjëherë nuk hidhërohen me këtë caktim, por ndodh që ndonjëherë nga dëshira për të pasur një fëmijë mund të qajnë. A konsiderohet kjo se ata mund të rrëzohen në këtë sprovë? *** Përgjigjja: Allahu xh.sh. thotë: “Vetëm...
Pyetje: A përmendet syri i tretë në Kuran? A mund njeriu ta ketë një sy të tretë nga Zoti që t'i tregojë njeriut për personat e tjerë, ose ta shërojë dikë përmes tij? *** Përgjigje: Me Emrin e Allahut, Mëshirplotit, Mëshiruesit! Kjo gjë për të cilën keni pyetur s’ka të bëjë fare me Islamin,...
Pyetja: A lejohet ngjitja e fotografive të njerëzve të gjallë në mur? *** Përgjigjja: Kjo nuk lejohet, nuk është traditë e muslimanëve, është traditë e jomuslimanëve, e të krishterëve dhe të tjerëve. Buhariu transmeton nga Ebu Talha r.a. se Pejgamberi ka thënë: “Melekët nuk hyjnë në atë shtëpi që ka qenë apo...
Pyetja: Kam ndër mend t’i bëj djemtë synet, a është mirë të bëj mevlud për këtë syneti? *** Përgjigja: Në popullin tonë synetimi i fëmijëve konsiderohet prej momenteve më të lumtura në jetën e prindërve dhe familjes së gjerë. Prandaj nuk ka asgjë të keqe nëse këtë gëzim e shprehim në suaza të...

TRENDI I PYETJEVE

Përshëndetje ✋

Jemi të lumtur të ndihmojmë në ofrimin e zgjidhjes për pyetjet, dilemat dhe brengat tuaja

Filloni një bisedë

Klikoni këtu të bisedoni me ne

Kërkojeni përgjigjen për pyetjen tuaj këtu

Kërko përgjigje për pyetjen tuaj
Na shkruani përmes whatsapp
Nëse dëshironi tu njoftojmë me email
Na lini numrin tuaj të telefonit që tu thërrasim
Cila është përshtypja juaj

Latest Posts

Si duhet të japim këshillë?

Pyetje: Cilat janë rregullat që duhet t’i kemi parasysh gjatë dhënies së këshillës? *** Përgjigje: Dhënia e këshillës është një prej të drejtave të vëllezërve mes vete dhe është tregues për vëllazërinë e sinqertë. Madje kjo është prej përsosurisë së imanit, ngase imani nuk përsoset, derisa muslimani ta dojë dhe ta urrejë për vëllanë e […]

Çfarë të bëjmë me letrat higjienike

Pyetja: A lejohet qe letrat apo picetat higjenike pas përdorimit të digjen në zjarr apo çfarë duhet bërë?   Përgjigja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshim mbi të dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Nuk ka […]

A shkojnë dikur në xhenet ata besimtarë me të cilët ndizet zjarri fillimisht?

Pyetje: A shkojnë dikur në xhenet ata me të cilët ndizet zjarri fillimisht, besimtarët muslimanë që kanë luftuar, kanë lexuar Kur’an e kanë dhënë pasuri jo për hir të Zotit? Bazohem edhe në këtë hadith pos një tjetri. Hadithi është në “Radijus Salihin”, numër. 148: “I falimentuar i umetit tim është ai që vjen në […]

Ku është Zoti?

Pyetja: Nëse pyesim gjashtë njerëz në gjashtë anë të Tokës se ku është Zoti, që të gjithë do të përgjigjen se “Ai është në qiell” dhe rrjedhimisht nënkuptohet se Toka, universi dhe çdo gjë që është në të është brenda Zotit. A është mëkat të thuhet kështu? E nëse nuk është kështu, si mund të jetë ndryshe? […]

A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke?

Pyetja: A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke apo nga dheu i një toke tjetër? *** Përgjigja: Nëse u qasemi studimeve kur’anore të kësaj fushe, materies së krijimit të Ademit, lavdërimet dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, praktikisht llojit të lëndës së krijimit, hasim se Kur’ani përdor disa terminologji mbi këtë […]

X
Mirëserdhët Pergjigje.net
Mirësevini
wpChatIcon