Monday, August 15, 2022
Pyetja: A lejohet ndërrimi i gjinisë, nëse një femër ose mashkull ka tipare femërore ose mashkullore, kam një shoqe e cila ka të gjitha tiparet, sjelljet, madje ka edhe disa mangësi që nuk i kanë femrat, ajo ka pyetur disa hoxhollarë dhe shumica ia kanë lejuar nderimin e gjinisë madje...
Pyetja: A lejohet transplanti i mjekrrës? Mjekra nuk më është rritur asnjëherë ndonëse kam arritur moshën. Cili është gjykimi islam për këtë? *** Përgjigjja: Kjo nuk është aspak e nevojshme. Allahu ka kërkuar nga burrat të rrisin mjekrën dhe mos ta prejnë, Ai nuk ka kërkuar ta trashin apo zgjasin atë. Gjithçka që...
Pyetja: Përderisa falemi, ku thuhen ato pjesët: “Allahume sali ala Muhamedin…” edhe pjesën tjetër që lutemi për familjen e Ibrahimit… Ata a janë në xhenet? Nëse po, atëherë pse duhet të lutemi për ta, që ata të shkojnë në xhenet, që t’i mbrojë Zoti? *** Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet...
Pyetja: Si t'i bindim ata që thonë: "Pa e pa Zotin me sy, nuk e besoj"? *** Përgjigjja: Nuk është vështirë të besojmë nëse e shohim, por besimi i vërtetë është ai i cili ti i bindesh Kuranit dhe sunetit të Pejgamberit ﷺ. Mos të bëhemi si ata që Allahu i përshkruan në...
Pyetja: Gruaja ime është shtatzënë, në javët e para të shtatzënisë dhe ne kemi dy djem që janë ende të vegjël; njëri është tetëmbëdhjetë muajsh dhe tjetri shtatë muaj. A i lejohet gruas sime të abortojë për të lënë hapsirë për të pasur sërish fëmijë derisa të rriten dy të...
Pyetja: A lejohet operimi i veshve, nëse janë të mëdhenj? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon vetëm Allahut, përshëndetjet lëvdatat të Dërguarit të Tij. Sa i përket operacioneve zbukuruese për të zvogëluar ndonjë organ të trupit, sepse ai është i madh, atëherë, ashti siç e kemi thënë disa herë se, operacionet zbukuruese lejohen vetëm ne...
Pyetja: A lejohet mbjellja e vetullave, nëse i marrim nga pjesa e prapme e kokës? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon vetëm Allahut, përshëndetjet lëvdatat të Dërguarit të Tij ﷺ. Mbjellja e vetullave, sipas llogaritjes sheriatike renditet në operacionet zbukuruese, të cilat ndahen në tri lloje: Lloji i parë: Operacione për të larguar ndonjë defekt nga...
Pyetja: A lejohet dhënia e veshkës për njerëz që kanë nevojë? *** Përgjigjja: Vetë gatishmëria për dhurimin e veshkës për njerëz që kanë nevojë ka shpërblim për të tek Allahu, e pastaj shpërblim edhe më të madh për aktin e kryerjes (në këtë rast dhënia e veshkës). Shpërblim të madh kanë po ashtu...
Pyetja: Nëse keni mundësi të na tregoni argumentin që përmendet në Kuran se askush nuk mund të dalë jashtë tokës pos vullnetit dhe dëshirës së Allahut!? *** Përgjigja:  Me Emrin e Allahut, Mëshirëplotit e Mëshiruesit! E dimë mirë se Krijuesi Absolut i tokës dhe qiejve është Allahu Fuqiplotë, dhe për këtë është...

Pse është krijuar Iblisi?

Pyetja: Cila është urtësia e krijimit të Iblisit? *** Përgjigja: Allahu i Lartmadhërishëm e krijoi Iblisin i cili është baza e çdo degjenerimi, prej të cilit buron çdo prishje në këtë botë, qoftë në fe, besim, ego e dyshim. Iblisi është shkak për dëshpërimin e robërve dhe është shkak që ata të bëjnë...

TRENDI I PYETJEVE