Pyetja: Tekbiret a mund t’i themi gjatë gjithë ditëve të Dhul Hixhes apo vetëm një ditë para Kurban Bajramit? *** Përgjigjja: Kjo është një prej shumë punëve të hajrit që mund t'i veprojmë gjatë ditëve të Dhul Hixhes. Tekbir kur themi e kemi fjalën për thënien "Allahu Ekber". Këto tekbire merren që nga dita...
Pyetja: Kur ta prejmë kurbanin për sa persona duhet ta bëjmë nijet, si ta bëjmë nijet dhe çfarë duash të themi? *** Përgjigjja: Kurbani mund të jetë kafshë e madhe apo e imtë. Kafshët e mëdha janë: lopët, bullicat apo devetë, ndërsa shtazë të imta janë delet dhe dhitë. Te shtazët e mëdha...
Pyetja: Cilat janë sunetet e Fitër Bajramit? *** Përgjigjja: 1. Tekbiret të thuhen që nga nata e Bajramit e derisa të fillojë imami namazin. 2. Të jepet zekati i fitrit para namazit (kjo është koha e fundit; bën para namazit të Bajramit një apo dy ditë). 3. Të hajë hurma para se ta falë sabahun...
Pyetja: A lejohet të shkojmë në xhami për Bajram nëse jemi me menstruacione? *** Përgjigjja: Po, lejohet. Shko në xhami, prezanto në këtë mbledhje të madhe të muslimanëve. Natyrisht nuk falesh por prezanto në këtë mirësi të madhe. Zejd Bardhoshi
Pyetja: A lejohet marrja me qira e kishës për faljen e xhumasë dhe bajrameve? *** Përgjigja: Shtrenjtësia e banesave dhe e tokës, në vendet perëndimore, ia vështirëson komuniteteve muslimane të kenë xhami të tyre në këto vende, ndaj qëllon që ata të marrin përdorin vende të ngushta për të falur namazin në to,...
Pyetja: Nëse dita e diel bie ditë Bajrami, a bën ta festojmë kur e dimë se dita e diel është festë e të krishterëve? *** Përgjigjja: Fillimisht themi se të gjitha ditët e javës, të muajit dhe të vitit  janë ditët e Zotit të Lartësuar, por nga urtësia e Tij, Allahu i...
Pyetja: A mund të na tregoni se si ka mbetur festa e dy Bajrameve? *** Përgjigjja: Festat në Islam janë të lidhura drejtpërdrejt me kryerjen e adhurimeve shumë të rëndësishme, siç është agjërimi i muajit Ramazan dhe kryerja e haxhit. Fitër Bajrami është festa islame që vjen pas muajit Ramazan. Quhet Fitër Bajram...
Pyetja: Çfarë dispozite ka therja e kurbanit për Bajram? *** Përgjigjja: Therja e kurbanit për Bajram është sunet muekede, d.m.th. sunet shumë i fortë, madje disa juristë islamë e kanë bërë edhe vaxhib duke u bazuar në hadithin e Pejgamberit ﷺ: “Kush ka mundësi materiale për të therur kurban e nuk ther,...
Pyetja: Kam dëgjuar nga disa njerëz se nuk lejohet personit të presë flokët (apo te shkul qimet) dhe thonjtë e tij në dhjetëditëshin e parë të Dhul-hixhes. A është e saktë kjo fjalë që kam dëgjuar? *** Përgjigjja: Shejh Ibën Bazi (Allahu e mëshiroftë!): Nëse personi dëshiron të bëj kurban, atëherë ai nuk duhet...
Pyetja: Jetoj në një ndërtesë në qytet dhe për të therë kurban duhet të shkoj deri në fshat, ta gjej një kurban, ta therë atë dhe ta shpërndaj, po ashtu. Nga ana tjetër, shumë organizata fetare dhe humanitare, mbase edhe vetë Bashkësia Islame, tubojnë para të kurbanëve, të cilët shpërndahen...

TRENDI I PYETJEVE