Tuesday, March 21, 2023
Pyetja: A është sipas sunetit profetik t'i shtojmë lutjet në ditën e xhuma? *** Përgjigjja: Ebu Musa el-Esh’ari (Allahu qoftë i kënaqur me të!), ka thënë se e ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut ﷺ të thoshte lidhur me çastin e xhumasë: “Ky është mes kohës kur imami ulet deri në kohën kur...
Pyetja: Nëna ime ka probleme me vena dhe mjeku i ka thënë t'i mbaj çorapet për vena, dmth., komplet këmbët i ka me çorape përveç gishtave të këmbëve i ka hapur. A i lejohet të marr mes'h apo si t'ia bëj për abdes?  *** Përgjigjja: Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit!...
Pyetja: Fal çdo xhuma në xhami, por nuk fal pesë kohët e namazit, a marr gjynah? *** Përgjigjja: Pa dyshim që po. Fal xhumanë elhamdulilah mirësi, begati dhe përzgjedhje e Allahut. Nëse nuk i fal pesë vaktet e namazit a merr gjynah? Pa dyshim që po. Ti ke disa...
Pyetja: Tekbiret a mund t’i themi gjatë gjithë ditëve të Dhul Hixhes apo vetëm një ditë para Kurban Bajramit? *** Përgjigjja: Kjo është një prej shumë punëve të hajrit që mund t'i veprojmë gjatë ditëve të Dhul Hixhes. Tekbir kur themi e kemi fjalën për thënien "Allahu Ekber". Këto tekbire merren që nga dita...
Pyetja: Kur ta prejmë kurbanin për sa persona duhet ta bëjmë nijet, si ta bëjmë nijet dhe çfarë duash të themi? *** Përgjigjja: Kurbani mund të jetë kafshë e madhe apo e imtë. Kafshët e mëdha janë: lopët, bullicat apo devetë, ndërsa shtazë të imta janë delet dhe dhitë. Te shtazët e mëdha...
Pyetja: Kam djalin 2 vjeç, por ende nuk ka filluar të ecë. Më kanë thënë se nëse ia dërgoj çorapet tre të premte radhazi në xhami do të filloj të ec, a është kjo e vërtetë apo si qëndron kjo çështje? *** Përgjigjja: Jo, kjo nuk është aspak e vërtetë. Është nga shpifjet...
Pyetja: Nëse balli apo hunda e dikujt është e lënduar, a duhet ta bëj sexhden e plotë ndonëse kjo mund të ia përkeqësoj gjendjen? *** Përgjigjja: Jo, ngase Allahu nuk e ngarkon asnjë shpirt përtej asaj që ai mund ta bart/duroj. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: Çfarë ndodh nëse nuk i falim tre xhuma radhazi? *** Përgjigjja: Transmeton Katade, (Allahu qoftë i kënaqur me të!), se i Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: "Kush i len tre xhuma pa i falur duke mos pasur ndonjë arsye (të justifikuar nga sheriati islam), do t'i vuloset zemra e tij." Në...
Pyetja: Nëse nuk di shumë Kuran përmendsh, a më lejohet të lexojë nga telefoni im në namazet vullnetare? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ. Po, të lejohet të lexosh Kuran nga mus'hafi apo telefoni, në namazet tuaja vullnetare. Shejh Asim el Hakim
Pyetja: Nëse kur hyjë në xhami, imami është duke e recituar el fatihan, a ta përsërisë unë pasi ai ta përfundon? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ. Sipas një mendimi te medh'hebi hanbeli, është obligim leximi i el fatihas nga secili xhemat (për vete) në...

TRENDI I PYETJEVE