Wednesday, March 29, 2023
Pyetja: A është sipas sunetit profetik t'i shtojmë lutjet në ditën e xhuma? *** Përgjigjja: Ebu Musa el-Esh’ari (Allahu qoftë i kënaqur me të!), ka thënë se e ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut ﷺ të thoshte lidhur me çastin e xhumasë: “Ky është mes kohës kur imami ulet deri në kohën kur...
Pyetja: Fal çdo xhuma në xhami, por nuk fal pesë kohët e namazit, a marr gjynah? *** Përgjigjja: Pa dyshim që po. Fal xhumanë elhamdulilah mirësi, begati dhe përzgjedhje e Allahut. Nëse nuk i fal pesë vaktet e namazit a merr gjynah? Pa dyshim që po. Ti ke disa...
Pyetja: Kam djalin 2 vjeç, por ende nuk ka filluar të ecë. Më kanë thënë se nëse ia dërgoj çorapet tre të premte radhazi në xhami do të filloj të ec, a është kjo e vërtetë apo si qëndron kjo çështje? *** Përgjigjja: Jo, kjo nuk është aspak e vërtetë. Është nga shpifjet...
Pyetja: Çfarë ndodh nëse nuk i falim tre xhuma radhazi? *** Përgjigjja: Transmeton Katade, (Allahu qoftë i kënaqur me të!), se i Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: "Kush i len tre xhuma pa i falur duke mos pasur ndonjë arsye (të justifikuar nga sheriati islam), do t'i vuloset zemra e tij." Në...
Pyetja: Sa kohë duhet të jetë ndërmjet ezanit të parë dhe të dytë për xhuma? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ. Koha që duhet të ketë ndërmjet ezanit të parë dhe të dytë për xhuma është aq sa është e mjaftueshme që njerëzit të përgatiten...
Pyetja: A të hamë iftar së pari apo të falim akshamin? *** Përgjigjja: Nga Pejgamberi ﷺ është përcjellur se ai fillimisht e ka prishur agjërimin me tre hurma ose me ujë, pastaj e ka falur namazin e akshamit me xhemat dhe më pas ka ngrënë iftar. Hoxhë Bekir Halimi
Pyetja: A lejohet të falim namaz nafile pas namazit të xhumasë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të Dërguarin e Allahut, Muhamedin ﷺ. "O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xhumasë, ecni shpejt për aty ku përmendet Allahu (dëgjojeni hutben, faleni namazin), e...
Pyetja: Sipas Sunetit, kur është koha e duhur për të lexuar suren Kehf të premten? A duhet të lexohet pas sabahut dhe para namazit të xhuma apo në çdo kohë të ditës së xhuma? Gjithashtu, a është prej Sunetit leximi i sures Al-Imran të premten? Dhe nëse po, kur është...
Pyetja: A lejohet marrja me qira e kishës për faljen e xhumasë dhe bajrameve? *** Përgjigja: Shtrenjtësia e banesave dhe e tokës, në vendet perëndimore, ia vështirëson komuniteteve muslimane të kenë xhami të tyre në këto vende, ndaj qëllon që ata të marrin përdorin vende të ngushta për të falur namazin në to,...
Pyetja: Përsëritja e namazit në një xhami të vetme për shkak të hapësirës së pamjaftueshme *** Përgjigjja: Për këtë çështje ka më shumë se një mendim mes dijetarëve, këtu po përmendim dy: Opinioni i parë: Përcillet nga Ibn Mesudi, Sufjan eth-Theuri, Abdullah ibn Mubarek, Maliku, dhe Shafiu se në këtë rast namazi duhet të falet veç e...

TRENDI I PYETJEVE