Monday, December 6, 2021
Pyetja: A lejohet marrja me qira e kishës për faljen e xhumasë dhe bajrameve? *** Përgjigja: Shtrenjtësia e banesave dhe e tokës, në vendet perëndimore, ia vështirëson komuniteteve muslimane të kenë xhami të tyre në këto vende, ndaj qëllon që ata të marrin përdorin vende të ngushta për të falur namazin në to,...
Pyetja: Përsëritja e namazit në një xhami të vetme për shkak të hapësirës së pamjaftueshme *** Përgjigja: Për këtë çështje ka më shumë se një mendim mes dijetarëve, këtu po përmendim dy: Opinioni i parë: Përcillet nga Ibn Mesudi, Sufjan eth-Theuri, Abdullah ibn Mubarek, Maliku, dhe Shafiu se në këtë rast namazi duhet të falet veç e...
Pyetja: A është puna në karburant justifikim për lënien e xhumasë? *** Përgjigja: Falja e namazit të xhumasë është detyrim individual, farz ajn (obligim individual për secilin musliman), i mirënjohur në mesin e muslimanëve. Obligimi i saj pohohet në Kuran, në sunet si dhe për këtë gjykim ka unanimitet ndërmjet dijetarëve muslimanë. Allahu thotë në Kuran: “O...
Pyetja: Si duhet vepruar ditën e xhuma? *** Përgjigja: Lexo suren “El-Kehf”. Merr gusul (larje të përgjithshme) dhe shko herët në xhuma. Nuk ka problem nëse imami nuk dërgon salavate, por është e preferuar për çdo musliman të dërgoj sa më shumë salavate. Mos e përshëndet askënd pasi të fillon hutbeja. Pasi të mbarojë hutbeja tregoi...
Pyetja: A duhet falur namazin e drekës pas namazit të xhumasë? *** Përgjigja: Ajo që dihet nga feja (nga gjërat që duhet t'i dijë çdo musliman) dhe nga dija sipas argumenteve është se Allahu në ditën e xhuma në kohën e drekës ka bërë detyrë vetëm një farz, namazin e xhumasë, për meshkujt...
Pyetja: A të shkoj në xhuma kur gruaja rezulton me COVID? *** Përgjigja: Kemi përmendur në fetva të kaluara, se nëse një njeri ka patur kontakte të afërta me njerëz, të cilët kanë rezultuar pozitivë duhet të ruhet dhe nuk duhet të shkojë në xhami dhe në vende të tjera tubimi pa masa...
Pyetja: Nëse dikush vjen ditën e xhuma ndërkohë që namazi ka përfunduar *** Përgjigja: Ai duhet ta plotësojë si namaz dreke, sepse xhumaja i ka ikur. Namazi i të xhumasë arrihet atëherë kur arrin një rekat, nëse e arrin rekatin e dytë me imamin, atëherë e plotëson si namaz xhumaje. Në te kundërtën, nëse...

A jep imami selam nga mimberi?

Pyetje: Në ditën e xhuma kur imami hipën në mimber a duhet të japë selam për xhematin? Përgjigje: Dijetarët kanë rënë dakord, se imami kur futet në xhami iu jep selam njerëzve që janë mbledhur aty për të falur xhumanë, por kur të hipë në mimber dhe kthehet me fytyrë...
Pyetja: Punoj në Shtëpi të Shëndetit, a është mëkat që të premten ta lë një orë punë dhe të shkoj të fal namazin e xhumasë? *** Përgjigja: Prej rasteve kur muslimani lirohet prej obligueshmërisë së faljes së namazit të xhumasë është edhe kur është i ngarkuar me përgjegjësi të interesit të përgjithshëm. Në rastin...
Pyetja: Ai që e fal namazin e xhumasë me familjen e tij në shtëpi, në shtëpinë e tij dhe u mban hutben atyre, duke menduar se e ka kryer namazin e xhumasë në shtëpi. A konsiderohet i saktë namazi i tij (i xhumasë)? *** Përgjigje: Kush e fal të xhumanë me familjen e...

TRENDI I PYETJEVE

Përshëndetje ✋

Jemi të lumtur të ndihmojmë në ofrimin e zgjidhjes për pyetjet, dilemat dhe brengat tuaja

Filloni një bisedë

Klikoni këtu të bisedoni me ne

Kërkojeni përgjigjen për pyetjen tuaj këtu

Kërko përgjigje për pyetjen tuaj
Na shkruani përmes whatsapp
Nëse dëshironi tu njoftojmë me email
Na lini numrin tuaj të telefonit që tu thërrasim
Cila është përshtypja juaj

Latest Posts

Si duhet të japim këshillë?

Pyetje: Cilat janë rregullat që duhet t’i kemi parasysh gjatë dhënies së këshillës? *** Përgjigje: Dhënia e këshillës është një prej të drejtave të vëllezërve mes vete dhe është tregues për vëllazërinë e sinqertë. Madje kjo është prej përsosurisë së imanit, ngase imani nuk përsoset, derisa muslimani ta dojë dhe ta urrejë për vëllanë e […]

Çfarë të bëjmë me letrat higjienike

Pyetja: A lejohet qe letrat apo picetat higjenike pas përdorimit të digjen në zjarr apo çfarë duhet bërë?   Përgjigja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshim mbi të dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Nuk ka […]

A shkojnë dikur në xhenet ata besimtarë me të cilët ndizet zjarri fillimisht?

Pyetje: A shkojnë dikur në xhenet ata me të cilët ndizet zjarri fillimisht, besimtarët muslimanë që kanë luftuar, kanë lexuar Kur’an e kanë dhënë pasuri jo për hir të Zotit? Bazohem edhe në këtë hadith pos një tjetri. Hadithi është në “Radijus Salihin”, numër. 148: “I falimentuar i umetit tim është ai që vjen në […]

Ku është Zoti?

Pyetja: Nëse pyesim gjashtë njerëz në gjashtë anë të Tokës se ku është Zoti, që të gjithë do të përgjigjen se “Ai është në qiell” dhe rrjedhimisht nënkuptohet se Toka, universi dhe çdo gjë që është në të është brenda Zotit. A është mëkat të thuhet kështu? E nëse nuk është kështu, si mund të jetë ndryshe? […]

A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke?

Pyetja: A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke apo nga dheu i një toke tjetër? *** Përgjigja: Nëse u qasemi studimeve kur’anore të kësaj fushe, materies së krijimit të Ademit, lavdërimet dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, praktikisht llojit të lëndës së krijimit, hasim se Kur’ani përdor disa terminologji mbi këtë […]

X
Mirëserdhët Pergjigje.net
Mirësevini
wpChatIcon