اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا. All-llãhumme lã sehle il-lã mã xhe’altehu sehlen, we Ente texh’alul ḥazne idhã shi’te sehlã! (O Allah! Asgjë nuk është e lehtë përveç asaj që Ti e bën të lehtë. Ti e bën të vështirën, nëse dëshiron, të lehtë). Seid...
Përgjigjje: Kuptimi i hedhjes së vetës në sprovë është kur ti nuk ruhesh prej tyre. Shembull: e di se nëse i qasesh një gjëje do të sprovohesh në fenë tënde. E kur nuk e ndal vetën (përball kësaj gjëje), do të thotë se e ke hedhur në sprovë me...
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. Lã ilãhe il-lall-llãhu, El ‘Aḍhĩmul Ḥalĩm! Lã ilãhe il-lall-llãhu, Rabbul ‘arshil ‘aḍhĩm! Lã ilãhe il-lall-llãhu Rabbus-semawãti, we Rabbul erḍi, we Rabbul ‘arshil kerĩm! (Nuk ka të adhuruar...
Pyetja: Përse Allahu i rëndon me sëmundje dhe të tjera sprova besimtarët që bëjnë shumë akte adhurimi, kurse mëkatarët i gëzojnë të gjitha të mirat në jetë? *** Përgjigjja: Kjo pyetje mund të shtrohet në dy mënyra, qoftë si vërejtje apo si kërkim për të kuptuar. Nëse shtrohet si vërejtje, kjo tregon për...
Kërkimi i vdekjes Pyetje: Jeta ime ka qenë e mbushur gjithmonë me probleme e telashe të ndryshme, andaj kam filluar që ta urrej atë. Sa herë që më ndodh ndonjë fatkeqësi, i lutem Allahut që të vdes sa më shpejt e të shpëtoj nga hallet që më kanë rënë mbi...
Pyetje: Një motër muslimane tregon për vështirësitë që i ka përjetuar gjatë fëmijërisë, për dhunën dhe shtypjen me të cilat është ballafaquar që pastaj kanë lënë gjurmë në sjelljen e saj. Disa herë në moshën fëmijërore duke qenë e paaftë ti tejkalon torturat e nënës ka tentuar të bëj...
Optimizmi gjatë kohëve të vështira dhe trazirave Shejh AbdulAziz Alu Esh-Shejh (Allahu e ruajttë): "Muslimani nuk e humb shpresën në ndihmën dhe mëshirën e Allahut. Ai vazhdimisht i kujton fjalët e Allahut: "Është detyra Jonë që t’i ndihmojmë besimtarët." (Er-Rum, 47) "Sigurisht, Ne do t’i ndihmojmë të dërguarit Tanë dhe besimtarët, si...
Thotë Allahu i lartësuar në suren El Enbija': 35: 《...Ne ju sprovojmë me të këqija dhe të mira si fitne dhe ju tek Ne do të ktheheni.》 •Ka thënë Katade: Ne do ju sprovojmë me të këqija si sprovë dhe mirësi si fitne (provim, provokim) dhe ju tek Ne do të...
1. Leximi dhe meditimi i Kuranit dhe të vepruarit me të. Allahu i Madhëruar thotë: “Ne ta kemi shpallur kështu për të forcuar zemrën tënde”. Furkan 32. 2. Leximi i historisë dhe i rrëfimeve të Pejgamberëve. Allahu i Madhëruar thotë: “Ne po t’i tregojmë ty disa nga historitë e të dërguarve, për të ta forcuar...
Pyetje: Kur dikush shpëton prej një fatkeqësie, familja bëjnë hallvë, a lejohet kjo gjë? Përgjigje: Nuk lejohet as përgatitja e kësaj hallve dhe as ngrënia e saj ngase kjo gjë (përgatitja e saj kur njeriu shpëton prej një fatkeqësie) nuk ka bazë në fenë e Allahut. Është prej bidateve/risive. Kur njeriu...

TRENDI I PYETJEVE