Pyetje: Ç'duhet bërë kur ka tërmete dhe fenomene të tjera natyrore? Përgjigje: Shejh bin Bazi -Allahu e mëshiroftë- ka thënë: “Është detyrë që kur dridhet toka (ka tërmete) dhe të tjera përveç saj prej argumenteve, eklipseve, stuhive të forta, përmbytjeve, duhet të shpejtoni me pendim dhe kërkim falje tek Allahu i...
Pyetja: Çfarë duaje duhet të thuhet kur të ndodh një tërmet ? Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Tërmetet janë një nga shenjat e mëdha të Allahut në këtë univers, me të cilat Ai sprovon robërit e Tij si një kujtesë ose frikësim ndaj Tij, ose si një ndëshkim. Njeriu duhet të...
Pyetja: Çfarë duhet të themi gjatë tërmetit? *** Përgjigjja: Gjatë tërmeteve, eklipsit, erës së fortë ose vërshimeve, ne duhet që të pendohemi tek Allahu, t’i bëjmë dua atij, ta lusim për mirëqenie, ta përkujtojmë atë shumë dhe t’i kërkojmë falje. Profeti ﷺ kishte thënë në kohën e një eklipsi: “Kur ta shihni atë,...
Pyetja: Në rastin e tërmetit isha duke falur namazin, në raste të tilla a më lejohet të shkëputem nga namazi dhe të falem më vonë apo duhet të vazhdoj namazin pa marrë parasysh rrezikun? Po ashtu namazi me xhemat, a mund të falet jashtë xhamisë dhe jo në xhami nga frika,...
Pyetja: Cili është këndvështrimi juridik islam në lidhje me fatkeqësitë që u ndodhin njerëzve, si: tërmetet, përmbytjet, shtrëngatat, vërshimet etj., të cilat ndodh që të lënë edhe viktima? *** Përgjigjja: Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut, Muhamedin ﷺ! Tërmetet dhe dukuritë e tjera tokësore e...
Pyetja: Si të reagojë muslimani në katastrofa natyrore? *** Përgjigjja: Duke qenë se tërmetet (dhe dukuritë e tjera të kësaj natyre) bëjnë pjesë në shenjat hyjnore frikësuese, çështja e tyre është e ngjashme me çështjen e eklipsit; së këtejmi juristët muslimanë shprehen se gjatë këtyre shenjave pëlqehen veprat e mira sikurse në rastin...
Pyetja:   A janë mëkatet prej shkaqeve të fatkeqësive të ndryshme? *** Përgjigjja: Lejohet përmendja e nodnjë shkaku të vërtetë, qoftë kjo tërmet apo sprovë apo varfëri. Madje është e udhës që në situata të tilla t'iu bëjmë thirrje njerëzve t'i kthehen Allahu me pendim e përmirësim. Allahu në librin e tij fisnik na...
Pyetja: A ka mundësi që gripi i derrave apo epidemitë e tjera ose murtaja të përhapen në Mekë apo Medine, apo ato janë të ruajtura nga epidemitë? *** Përgjigjja: Meka dhe Medina nuk janë të mbrojtura nga epidemitë. Në periudhën e sundimit të Umer b. Hattabit (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka...

TRENDI I PYETJEVE