Pyetje: Si të bisedoj me djalin tim pesëmbëdhjetë vjeçar sepse nuk më dëgjon? Përgjigje: Fillimisht është gabimi i hapave të edukimit fillestar. Djalin është dashur ta edukosh më herët jo tani prej moshës pesëmbëdhjetë vjeçare, por prej moshë dy- tre vjeçare, deri pa hy në pubertet e tani në moshën...
Pyetja: Unë dua të bëhem një shpikës dhe të përfitoj komuniteti im musliman kudo. A do të thotë apo a tregon hadithi i të Dërguarit ﷺ, “Për çdo sëmundje ka një ilaç”, se për çdo problem ka një zgjidhje? A lejohet të besosh dhe të jesh i sigurt se çdo...
Pyetja: Unë jam student në fakultetin e shkencave dhe dua të zgjedh një specialitet që nuk bie ndesh me Islamin. Çfarë mendoni për specializimin në gjenetikë? A lejohet për mua të zgjedh këtë specialitet? *** Përgjigjja:  Falënderimi i takon Allahut. Çdo degë e diturisë për të cilën njerëzit kanë nevojë në çështjet e tyre...
Pyetja: Si e dimë nëse dikush është dijetar dhe si e dallojmë se çfarë niveli është një dijetar d.m.th. Myfti apo jo, që ta vendosim atë në nivelin e tij dhe të mos jemi të padrejtë. Cili është qëndrimi i duhur ndaj shejh Ibn Bazit, Ibn Uthejminit dhe Albanit pa...
Pyetja: Kush janë evlijatë? Cilat janë gradat apo shkallët e tyre? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Evlijatë (aleatët e Allahut) – në mënyrë të qartë dhe të shkurtër – janë njerëz besimtarë dhe të devotshëm, të cilët vazhdimisht janë të vetëdijshëm se Allahu i Lartësuar i vëzhgon ata në të gjitha çështjet...
A eshte i lejuar budybuildingu dhe fitnesi ne Islam
Pyetja: A janë bodybuilding dhe fitnesi të lejuar? *** Përgjigjja: Bodybuilding-u dhe fitnesi janë të lejuar. Kjo mund të veprohet si metodë për mbajtjen e trupit në formë, por pa mos u fiksuar me të. Nuk lejohet poashtu që të bëheni bodybuilder profesionist ngase kjo përfshin ekspozimin e avretit (pjesëve të turpshme të...
Pyetja: Kush është njeri i mirë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin ﷺ. Kushdo që pretendon se është prej njerëzve të mirë, duhet t'i plotësojë disa kushte. Kushtet kryesore të këtij kriteri janë: 1. imani (lexo: besimi), pra të qenurit musliman gjegjësisht besimi islami, 2. falja...
Pyetja: A lejohet të përdoret shprehja "I zoti i shtëpisë"? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të Dërguarin e Tij, ﷺ. Po, shprehja "i zoti i shtëpisë" lejohet të përdoret. Sepse me këtë shprehje tregohet pronësia e një objekti, sendi apo diçkaje. Dr. Shefqet Krasniqi
Pyetja: A lejohet karateja si stërvitje? *** Përgjigjja: Karateja si stërvitje është sport i lejuar. Madje ndonjëherë mund të themi që pos tjerash është edhe e pëlqyer (rekomaduar) për shkak të mira që ngërthen në vete, sepse ndikon pozitivisht në shëndet, por kjo nuk do të thotë t'i keqpërdorim aftësitë tona fizike për...
Pyetja: A është gjynah të postojmë në mediat sociale fotografi me ushqim dhe pije në tavolinë? *** Përgjigjja: Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! Allahu i Lartësuar ka thënë në Kuran: "... Hani e pini, por mos e teproni, se Ai nuk i do ata që e teprojnë." (Araf: 31) Kurse të...

TRENDI I PYETJEVE