Pyetja: Kush janë evlijatë? Cilat janë gradat apo shkallët e tyre? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Evlijatë (aleatët e Allahut) – në mënyrë të qartë dhe të shkurtër – janë njerëz besimtarë dhe të devotshëm, të cilët vazhdimisht janë të vetëdijshëm se Allahu i Lartësuar i vëzhgon ata në të gjitha çështjet...
Pyetja: Kush është njeri i mirë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin ﷺ. Kushdo që pretendon se është prej njerëzve të mirë, duhet t'i plotësojë disa kushte. Kushtet kryesore të këtij kriteri janë: 1. imani (lexo: besimi), pra të qenurit musliman gjegjësisht besimi islami, 2. falja...
Pyetja: A lejohet të përdoret shprehja "I zoti i shtëpisë"? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të Dërguarin e Tij, ﷺ. Po, shprehja "i zoti i shtëpisë" lejohet të përdoret. Sepse me këtë shprehje tregohet pronësia e një objekti, sendi apo diçkaje. Dr. Shefqet Krasniqi
Pyetja: A është gjynah të postojmë në mediat sociale fotografi me ushqim dhe pije në tavolinë? *** Përgjigjja: Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! Allahu i Lartësuar ka thënë në Kuran: "... Hani e pini, por mos e teproni, se Ai nuk i do ata që e teprojnë." (Araf: 31) Kurse të...
Pyetja: Çfarë gjykimi ka veshja e rrobës me ngjyrë të kuqe për burrat? *** Përgjigja: Është saktësuar se i Dërguari i Allahut ﷺ ka veshur një “abaje” (palltoja i afrohet më shumë nga rrobat tona) me ngjyrë të kuqe. Disa prej dijetarëve – prej tyre edhe imam Ibnul Kajjim – kanë thënë se...
Pyetja: Ne, shqiptarët, shpesh krenohemi se jemi njerëz trima, se jemi komb liridashës dhe se për nder e liri kemi pranuar më mirë të vdesim dhe të vuajmë, sesa të na shkelin me këmbë të tjerët, por pas një kohe i humbëm këto vlera. Si ndodhi kjo? *** Përgjigjja: Po, kjo është e...
Pyetja: A lejohet ta kemi zili vëllaun apo motrën tonë në islam ngase ai/ajo posedon diçka më shumë se ne? *** Përgjigjja: Zilia është ves i çifutëve siç ka thënë Allahu: "Shumë ithtarë të librit (jehudi, krishterë) edhe pasi u është bërë e qartë e vërteta, nga vetë zilia e tyre personale dëshiruan që...
Pyetja: A është haram që mashkulli t’i mbajë flokët e gjata? *** Përgjigjja: Mbajtja e flokëve të gjata nuk konsiderohet prej Sunetit të Pejgamberit ﷺ, por i takon traditës dhe zakonit të një populli. Është fakt se Pejgamberi ﷺ, i ka mbajtur flokët të gjatë, por edhe i ka rruar, prandaj nuk ka premtuar...
Pyetja: A bën t´ia lëmë emrin në vesh fëmijës musliman kur të lindë dhe emrin t´ia lëmë me domethënie shqip? *** Përgjigjja: Përzgjedhja e emrit të mirë për fëmijën është prej obligimeve të para që ka prindi ndaj tij. Emri i individit ka rëndësi të madhe, ngase është adresa e bartësit të emrit....
Pyetja: Si duhet të jetë qëndrimi i besimtarit në përballje me padrejtesitë? *** Përgjigjja: Islami ka ardhur si një mesazh ekuilibri dhe drejtësie, që synon të vendosë harmoninë në univers përkundër të gjitha llojeve të teprimit. Në përballjen me të këqijat, ai nuk e sheh as padrejtësinë të këndshme, duke iu përulur krejt...

TRENDI I PYETJEVE