Pyetja:

Çfarë të themi kur kafsha e udhëtimit pengohet?

***

Përgjigjja:

Kur kafsha e udhëtimit pengohet themi:

بِسْمِ اللَّـهِ.

Bismil-lãh.

(Me emrin e Allahut).[1]

———————

[1] Ebu Davudi (Sahih Ebu Davud).