Pyetja:

Cila është lutja e udhëtarit për njerëzit, kur ndahet me ta për udhëtim?

***

Përgjigjja:

Lutja e udhëtarit për njerëzit, kur ndahet me ta për udhëtim është:

أَسْتَوْدِعُكُمُ اللهَ، الَّذِي لَا تَضِيعُ وَدَائِعُهُ.

Estewdi’ukumull-llãhe el-ledhĩ lã teḍĩ’u wedãi’uhu.

(Ju lë amanet tek Allahu, të Cilit nuk i humbin amanetet).[1]

————————–

[1] Ahmedi (Sahih Ibn Maxhe)