Pyetja:

Cilën lutje ta bëjmë kur hyjmë në tualet?

***

Përgjigjja:

Kur hyjmë në tualet e bëjmë duanë:

بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبائِثِ.

Bismil-lãh, All-llãhumme innĩ e’ũdhu bike minel-ḣubuthi wel-ḣabãith.

(Me emrin e Allahut. O Allah! Të lutem më mbroj nga shejtanët dhe shejtanet!).[1]

Ndërsa kur dalim nga tualeti:

غُفْرَانَكَ.

Ġufrãneke.

(Kërkoj faljen Tënde, o Zot!)[1].

———————–

[1]Buhariu dhe Muslimi.

[2]Tirmidhiu (Sahih Sunen Ebi Davud).