Pyetja:

Çfarë duhet lutur për dikë tjetër që ka veshur rrobë të re?

***

Përgjigjja:

Për dikë tjetër që ka veshur rrobë të re duhet lutur:

تُبْلِي وَيُخْلِفُ اللَّهُ تَعَالَى.

Tublĩ we juḣlifull-llãhu te’ãlã.

(Allahu të dhëntë jetëgjatësi në të mirë), që kjo rrobë të vjetërohet dhe të ta zëvendësojë Allahu i Lartësuar me të tjera)[1].

اِلْبِسْ جَدِيدًا وَعِشْ حَمِيدًا وَمُتْ شَهِيدًا.

Ilbis xhedĩden, we ‘ish ḥamĩden, we mut shehĩden.

(Veshç gjithmonë të reja, jetofsh i nderuar dhe vdeksh si dëshmor!).[2]

————————–

[1]Ebu Davudi (Sahih Ebu Davud).

[2]Ibn Maxhe (Sahih Ibn Maxhe).