Pyetja:

Kur nevrikosem çfarë të them?

***

Përgjigjja:

Kur të nevrikosemi duhet të themi:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

E’ũdhu bil-lãhi minesh-shejṭãnirr-rraxhĩm.

(I lutem Allahut të më ruaj nga shejtani i mallkuar).[1]

————————–

[1]Buhariu dhe Muslimi.