Sunday, March 19, 2023
Pyetja: Çfarë duhet të përballojë muslimani me durim? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin ﷺ. Besimi në el-Kada' uel'l-Kadar (vullneti dhe vendimi hyjnor) është një nga shtyllat e besimit. Besimi i muslimanit nuk është i plotë nëse ai nuk e di se...
Pyetja: A i lejohet muslimanit të konsultohet me një psikolog apo psikiatër? Unë vuaj nga disa probleme për shkak të një babai dominues, i cili gjatë gjithë jetës sonë ishte shumë i rreptë me ne. *** Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamed...
Pyetja: Cili është gjykimi islam për një njeri që e urren shumë këtë jetë dhe i kërkon Allahut që të vdesë nëse kjo është e mirë për të, dhe ai pret vdekjen? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Nuk i lejohet muslimanit të urrejë jetën dhe dëshpërimin nga ajo, Allahu i Lartësuar...

A e prish e shara abdesin?

Pyetja: A e prish e shara abdesin? *** Përgjigja: Jo nuk e prish abdesin e shara, por të prish gojën. Një musliman nuk flet me fjalë ofenduese, një musliman nuk shan, një musliman nuk përdor në gojën e tij fjalë të cilat janë të flliqura. Pejgamberi ﷺ nuk ka qenë i tillë kurrë,...
Pyetja: Ka raste kur frikësohem nga sëmundja, si duhet të veproj në këto rrethana? *** Përgjigjja: Ki besim tek Allahu, mbështetu tek Ai dhe kërkoi falje dhe shëndet si në dunja ashtu dhe në ahiret. Përgatitu me punë të mira për ahiretin tend, qëndro larg shkaqeve që sjellin sëmundjet, kontakto me mjekët në...
Pyetja: Shoku im më ka falur 500 euro, por pas disa muajsh më kërkon t’ia kthejë ato 500 euro. Çka duhet të veproj? *** Përgjigjja: Dhënia e dhuratës konsiderohet prej virtyteve më të mira në Islam. Dhuratat e ndërsjella janë mënyra më e mirë për zhdukjen e urrejtjes dhe forcimin e vëllazërisë në Islam. Transmetohet...
Pyetja: Cila është arsyeja që i bën muslimanët të ndjejnë dashuri ndaj disa nga muslimanët dhe jo ndaj të tjerëve? *** Përgjigjja: Ibn el-Kajjim thotë në Reudet el-Muhibbijn, f.66-74: “Pajtueshmëria mes shpirtrave është një nga arsyet më të forta për dashuri. Çdo person tërhiqet nga ajo që i përshtatet atij dhe kjo pajtueshmëri...

A duhet ruajtur xhenazen?

Pyetja: Pse e ruajmë xhenazen? *** Përgjigjja: Nuk ka asnjë arsye për ruajtjen e të vdekurit. Për fat të keq, shpeshherë njerëzit bëjnë veprime të kota dhe të pakuptimta duke pretenduar se tradita fetare e lyp ashtu, ndërsa Islami është i pastër prej këtyre pretendimeve. Tek ne është e përhapur bindja se i vdekuri...
Pyetja: A konsiderohet mëkat mallkimi dhe lutja e prindërve kundër fëmijëve të tyre në raste hidhërimi? *** Përgjigjja: Fëmijët janë njëra prej dhuratave dhe dhuntive më të çmuara që Allahu xh.sh. u dhuron robërve të Vet. Fëmijët janë stoli dhe zbukurim i kësaj bote. Allahu xh.sh. thotë: “Pasuria dhe fëmijët janë stoli e jetës...
Pyetja: Mua si mashkull, nëse një femër-shoqe më kërkon që t’i bëj davet, t’i tregoj për fe, a më lejohet? *** Përgjigjja: Falenderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshim mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin ﷺ, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në...

TRENDI I PYETJEVE